Čudež – ko sodišče odloči, da si pokojni, si pač pokojni, čeprav še zelo živ

Saj ne, da pri nas ne bi mogel razglabljati o prispodobi “Dead man walkin”, a povsem drugače vse zveni, ko tudi sodišče dodeli človeku uradno ta status. Potem, ko je bil Donald Miller pred 20imi leti zakonsko razglašen za mrtvega, danes temu istemu Donaldu, sicer zelo živemu, sodišče noče priznati status živega. Donald je tako živi mrtvec. Dobesedno….

Koliko togosti, nesmisla in neživljenskosti lahko ponuja zakonodaja in organi, ki jo izvajajo, lahko sicer vidimo pri nas več kot odlično, a očitno ni nobene razlike v meki demokracije ZDA.

Donald Miller iz Ohia je na obravnavi pred dnevi v sodni dvorani sodišča Hancock County, sodniku Allanu Davis razložil, da je izginil leta 1986, takoj potem, ko je izgubil službo, ob čemer je zapustil ženo in dva otroka. Po 8ih letih pogrešanosti, torej leta 1994,  je Donalda sodišče v Ohiu razglasilo za mrtvega.

Zakonodaja Ohia sicer predvideva možnost, da ima s strani sodišča oklican pokojni še 3 leta časa po izreku takšne sodbe, da v primeru, da je še živ, to dokaže osebno in razveljavi takšno sodbo. A Donalda v teh 3eh letih ni bilo od nikoder na spregled…..

In tako je njegova do takrat še žena Robin, a čez noč sveža vdova, sicer tudi nezaposlena, ravno na račun njegove smrti od leta 1994 začela prejemati socialno pomoč za vzdrževanje otrok.

Leta 2005 pa se je ta isti uradno pokojni, a tokrat zelo živ Donald, pojavil na uradu v Ohiu in vložil zahtevo za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Seveda uradniki uradno pokojnemu vozniške niso mogli izdati.

In tako je zgodba končala na sodišču, kjer je Donald sodniku Allanu Davis poskušal dopovedati, da bi rad živel naprej kljub uradnemu statusu pokojnega.

A sodnik je (bil) dejansko nemočen po zakonodaji. Vse kar je lahko rekel Donaldu in prisotnim v dvorani je bilo, da zakonodaja nima nobenega vzvoda odprave njegovega stanja, potem ko je sam iskalec pravice zamudil tisti 3 letni rok samoprijave po uradnem sklepu sodišča, da je pač pokojni.

Obenem pa je navrgel, da je v svoji 40 letni sodniški karieri doživel že marsikaj, a kaj takšnega še ne. Med obravnavo je sicer sodnik ugotovil, “da je v dvorani očitno prisotni 61 letni Donald Miller videti dobrega zdravja”,  a obravnavo je kljub vsemu sklenil z besedami, “da mu življenja ne more vrniti, ker je uradno po zakonu pokojni”.

Je pa sodnik dal Donaldu možnost, da se lahko na to sodbo sodišča pritoži v 30ih dnevih, vendar se Donald še ni izjasnil ali ugovor bo ali ne podal.

Donald po izreku te sodbe sicer ni pokazal nekega razočaranja, rekel je le, da je “zadeva šla dlje,kot sem pričakoval”, obenem pa je izrazil tudi zadovoljstvo, da njegovi bivši ženi, torej uradno vdovi, ni potrebno vračati tistih 25.000 $ + obresti, katere je v tistih letih prejemala kot socialno pomoč za otroke. Kar bi se sicer zgodilo, če bi mu sodnik priznal status živega človeka.

Do naslednjega odločanja sodišča, v kolikor sploh bo, Donald torej še naprej ostaja živi mrtvec, državljan brez pravic, a tudi brez obveznosti do države.

Dejansko to pomeni, da lahko Donald naredi kar hoče in komur hoče – oropa banko, trgovino, premlati policaja ali kar koli, pa mu po zakonu nihče nič ne more.

Je pa res tudi, da ga lahko kdo tako spotoma po ameriško “poči v čelo” kar sredi belega dneva, pred tisoč pričami, pa tisti, ki bi to Donaldu storil, ne bi mogel biti kaznovan, ker – Donald je uradno pokojni že 20 let.

Don Marko M

Živi mrtveci (blog Don Marko M)

2 nepozabnih je do tvojega trenutka povedalo za zapis “Čudež – ko sodišče odloči, da si pokojni, si pač pokojni, čeprav še zelo živ

Leave a Reply

Your email address will not be published.