Dovolj drkanja – drugi tir Divača/Koper naj plačajo zgolj delničarji Luke Koper

Cerarjeve vladne stranke so potrdile predlog zakona o 2. tiru in ga poslale v DZ na urgentno sprejetje pod izgovorom, da se mudi za pridobivanje EU sredstev. Ko naši parlamentarci začnejo vpiti, da se mudi, to pomeni le eno – zadevo je treba čimprej ustaviti in jo začeti na novo, na zdravih temeljih, ali jo povsem opustiti….

Tudi zato, ker je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zelo jasno povedala, da je vladni predlog zakona o 2. tiru presplošen in nedorečen in kot takšen dopušča izvajanja korupcije.

Ta del direktnega opozorila KPK je seveda še težje razumeti upoštevajoč, da se premier Cerar ne utrudi poudarjati, da je SMC najbolj izobražena stranka v slovenskem parlamentu od 1991 dalje, v kateri mrgoli pravnih strokovnjakov z najvišjimi nazivi.

In če so vsi tej vrhunski SMC pravniki sestavili takšno šalabajzerstvo na kup, ne prvič in verjamem ne zadnjič, me je strah pomisliti, kaj šele sestavljajo oni nižje rangirani pravniki po ministerskih uradih.

Karel Erjavec – “Slovenci so zavozlani in neuporabni”

Sicer bi se lahko že danes zgodilo, da parlament ne bi odločal o tem vladnem predlogu, za kar je poskrbel nepovezani poslanec Andrej Čuš, ki je vložil predlog civilne iniciative pred predlogom vlade. To je pomenilo, da bi morali parlamentarci najprej odločati o Čuševem predlogu in šele potem o vladnem. Ampak…..

V zakonodajno-pravni službi DZ so pojasnili, da je bil Čušev, torej civilne iniciative predlog nepopoln in ga mora dopolniti, kar je postavilo predlog vlade na prvo mesto sprejemanja in ga bodo parlamentarci najprej obravnavali. Da Čuš sam ni vedel že prej, da mora njega vloženi predlog vsebovati tudi zahtevano dopolnilo v obliki enega samega kratkega stavka, me nihče ne prepriča.

Vsak poskus oviranja sprejetja vladnega predloga zakona za 2. tir, med kar naj bi sodil tudi Čušev vložen predlog, pa je takoj ostro obsodil SD, takoj zatem pa še desusov večni upokojenec bez ograničenja mandata Karel Erjavec.

Erjavec je zagrmel takole :
Slovenija v 25 letih praktično ni ničesar novega zgradila. To je družba, ki je povsem zavozlana, razni parcialni interesi poskrbijo za to, da se nič ne zgodi.”

Erjavcu sem hvaležen za te besede. Že 15 let namreč trdim, da so (bili) vsi, praktično vsi parlamentarci od 1991 do danes zgolj in edino neuporabni komunajzarski salonarski zajedalski paraziti, ki niso ustvarili, zgradili ničesar novega v naši mali podalpski v teh 26 letih, pač pa zgolj parcialno interesno zapravljali in uničevali skoraj vse, kar se je zgradilo in ustvarilo v 45 letih socializma v SFR Jugoslaviji.

Zakaj ljudstvo, ob vseh nespornih vidnih dokazih, kljub temu že vsa ta leta še vedno voli te iste škodljivce, pa je itak specifičen primer slovenceljskega sindroma, katerega še ni uspelo razvozlati niti največjim strokovnjakom kliničnih diagnoz. Mogoče pa bo ta izjava Erjavca, ki je sicer sestavni del zgoraj omenjenih, le komu odprla oči in spremenila pogled na svet……

Drugi tir naj se plača izključno iz dobička delničarjev Luke Koper

Za projekt 2.tir je bilo do sedaj, v le par mesecih, porabljenih že 50 milijonov €, pa se še niti en kamenček ni prestavil. In kaj sploh hoče zakonskega sprejeti Cerarjeva vlada s tem svojim predlogom 2.tir.

V prvi vrsti hoče uzakoniti, da bi o vsem, kar se tiče 2. tira, lahko odločala le vlada, katerakoli že tudi v prihodnosti. To enostavno pomeni, da o tako pomembnem nacionalnem projektu ne bi mogel, ne smel, odločati in/ali izvajati nadzor celoten parlament ali najmanj 2/3 večina (kaj šele državljani), kar je po mojem povsem sprevrženo in nesprejemljivo.

Naprej. Pristojna in odgovorna družba 2TDK d.o.o., katero je Cerarjeva vlada ustanovila za gradnjo drugega tira in gospodarjenje z njim, bi po tem zakonskem predlogu imel 6 glavnih virov prihodkov :

– Uporabnino za 2. tir – le ta bi se povečevala na podlagi dolgoročnih stroškov projekta, določanja povečanj pa bi bila v izključni pristojnosti vlade

– Pribitek k cestnini – plačevala bi ga tovorna vozila težja od 3,5 tone

– Plačilo za dosegljivost – to je nekaj takšnega, kot plačilo uslužbencem JS za stalno pripravljenost. Predvideno je, da bi to bil eden glavnih prihodkov 2TDK d.o.o., financiran iz dodatnega obdavčenja pretovora v Luki Koper, katerega bi lahko vlada poljubno povečevala ali zmanjševala do 20%, kar bi letno navrglo najmanj 50 milijonov €.

– Prihodki iz gospodarjenja z 2.tirom in prihodki od razpolaganja s presežnimi zemljišči

– Koncesnina

– Številni novi davki za lažje denarnice državljanov (ob čemer namerava vlada po tem predlogu zakona oprostiti plačil DDV vsa dela povezana z izgradnjo 2.tira)

Poleg vsega tega pa bi proračun RS zaradi projekta 2.tir beležil dodaten minus 500 milijonov €, ter povečal javni dolg do višine 1% BDP, za kar bi bilo, kakopak, (spet) potrebno najemati kredite.

Iz tega 2.tir zakonskega predloga vlade Cerarja je jasno marsikaj – najprej, da se več kot očitno namerava predvidena cena izgradnje 1,16 milijarde € nekontrolirano povečevati na 2 do 2,5 milijarde €.

Nadalje – ker se hoče v 2.tir na vsak način vtakniti tudi zasebno partnerstvo, to pomeni, da bi potencialni vlagatelji dobili povrnjen svoj vložek že v par letih, od tam naprej pa si bi do 45 let, za kolikor bo 2TDK d.o.o. upravljalo s koncesijo, mastili brke s finančnimi nagradami, delnicami in lokacijami Luke Koper, pa ugodnostmi prevozov po SŽ.

Vse to pa bomo, če bomo dovolili kakopak, plačevali državljani. 45 let……

In če že Cerarjevi in ostali parlamentarci mislijo, da bomo državljani dolžni vse to plačevati, potem pričakujem poenostavitev zadeve tako, da bo ostala slovenska, samo slovenska, brez tujih vlagateljev v 2.tir….

Torej, gradnja 2.tira naj bi trajala 7 let, izhodiščni strošek 1,16 milijarde €, čeprav bi bilo že 600 milijonov preveč, predvidena pridobljena sredstva pa sledeča :

– omenjenih 6 glavnih virov prihodkov = 200 milijonov letno x 7 let = 1,4 milijarde €
– nepovratna sredstva EU = 250 milijonov €
– nepovratna kohezijska sredstva = 100 milijonov €
– Evropska investicijska banka (EIB) = 350 milijonov € (krediti z državnim poroštvom z dobo odplačevanja 30 let)
– tuji vlagatelji = 400 milijonov €
– skupaj = 2,5 milijarde €

Predvidenih pridobljenih sredstev je torej za skoraj 1x več, kot je predviden izhodiščni strošek, a vlada kljub temu napoveduje minus 500 milijonov v proračunu RS zaradi gradnje 2.tira. In da, tudi mene zanima, po katerem tiru in kam bo odpotovalo tiste 1,3 milijarde € viška…..

Mislim pa, da bi se lahko odrekli temu Cerarjeve vlade predlogu nabiranja sredstev za 2.tir, s tem pa tudi EU sredstvom, pa tujim vlagateljem, obenem pa tudi razprodaje Luke Koper in še česa vzročno povezanega. Državljanom ne bi bilo potrebno nič plačevati, pa vse naše ostane…..

Predlagam, da se za izgradnjo 2.tira najame kredit Evropske investicijske banke (EIB) v predvideni višini 1,2 milijarde €, z dobo odplačevanja 40 let., letni obrok odplačila 30 milijonov. In te kreditne obroke bi odplačevala Luka Koper, torej nje delničarji, nenazadnje se tir gradi prvenstveno in predvsem zaradi Luke Koper.

Luka Koper namreč pridela okoli 35 milijonov € dobička letno. In namesto, da ta dobiček razdeliti med delničarje, med katerimi ima država lastniškega 67,1 % deleža, se dividende dobička delničarjev nameni za plačevanje obrokov najetega kredita za izgradnjo 2.tira.

Prepričan sem, da bi delničarji Luke Koper z veseljem odstopili svoje dividende od dobička Luke do višine 30 milijonov, torej za obroke kredita, pa še ostalo bi jim še 5, z dobrim delom tudi 10 milijonov dobička, da si ga razdelijo.

Tako bi delničarji Luke Koper pokazali svojo družbeno odgovornost, razbremenili bi vse ostale državljane plačevanja te Cerarjeve apokalipse in nenazadnje bi 2.tir finacirali ravno tisti, ki ga najbolj, če že ne edini, najbolj rabijo.

Seveda obstaja tudi plan B. Ta pa je, da se ponudi izdelava 2.tira Kitajcem, ki so pripravljeni, za razliko od Cerarjeve enotirne, zgraditi dvotirno progo, za 400 milijonov €, zgradili pa bi jo v zgolj 2 letih.

In da, mislim da bi se moralo tudi delo Kitajcev plačati iz dobička Luke Koper, torej bi jih poplačali delničarji Luke, ki bi se nesebično in za Slovenijo odrekli delčku svojih dividend.

Za Kitajce bi bilo še lažje, saj bi pri Evropski investicijski banki (EIB) najeli kredit z dobo odplačevanja zgolj 20 let, torej bi delničarji Luke Koper letno žrtvovali pičlih 20 milijonov oz. le polovico svojih dividend dobička Luke, preostalo polovico bi si pa izplačali. Dajmo torej 2.tir rešiti enostavno, doma, in dovolimo delničarjem Luke Koper, da pokažejo svojo neomajno pripadnost Luki, 2.tiru in Sloveniji.

Seveda pa vedno obstaja tudi plan C. Enostavno razpišemo referendum ali sploh hočemo ta 2.tir….in če ga hočemo, ali hočemo tudi, da stroške izgradnje le tega v celoti plačajo izključno delničarji Luke Koper……enostavno referendumsko vprašanje z vejico…..

Da zaključimo že enkrat s tem 2.tirom za luške tovore in začnemo, polni elana in z denarjem vseh državljanov, graditi tračnice za potniške maglev vlake……jebiga, jaz bi rad šel naprej…..

Don Marko M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *