Z Magno iz Hoč se ukvarja Urad za goljufije EU ter KPK – (pri)tožbe sprožilo ZSKS iz Kopra…..

Čeprav ali prav zato, ker Cerar s svojo vlado, tudi s številnimi preostalimi parlamentarci, vztrajno ignorira utemeljene argumentacije državljanov o vseh nezakonitostih in škodljivih učinkih v primeru gradnje lakirnice Magne v Hočah tako za lokalno okolje, kot celotno državo, pridobiva zdaj primer Magna nove dodatne razsežnosti….

Na e-naslov uredništva tega bloga je prispelo pismo ZSKS – Združenja sonaravnih kmetov iz Kopra, ki je zoper cerarjevo vlado in vpletene parlamentarce, zaradi korupcijskih elementov v projektu Magna, sprožilo uradne tožbene postopke pred našimi pristojnimi inšpekcijskimi službami, KPK in Uradom za goljufije v EU.

Pismo Jožefa Horvata, predsednika ZSKS, objavljam v nadaljevanju, nelektorirano in s priloženimi listinami podanih vlog v postopke.

——————————————————————————————————-

Sporočamo vam, da je ZDRUŽENJE SONARAVNIH KMETOV SLOVENIJE (ZSKS) iz Kopra po nepričakovanem in dvomljivem “odstopu” štirih pooblaščenih okoljskih organizacij (POO)(Umanotera, E-forum, TRS in Alpe-Adria green) od napovedane pritožbe, kar so po našem mnenju storile zaradi nedopustnih pritiskov vpletenih na “drugi” strani, vložilo pravočasno dne 11.9.17. vlogo za stransko udeležbo (SU) v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja (OVS) Magni za okolju in prebivalcem zelo nevarno lakirnico na 100 ha najboljših kmetijskih zemljišč (NKZ) pri Hočah.

Nekaj dni po tem smo vložili tudi prijavo na Upravno inšpekcijo RS (ker je minister na MG že drugi dan javno trdil, da je OVS že pravnomočno, kar pa NI RES in ne bo res predvidoma še vsaj 21 dni ter, da bodo že isti teden sklenili z Magno pogodbo o dodelitvi 18 milijonov evrov pomoči).

V enem tednu smo vložili tudi pisno prijavo o sumih korupcije na Komisijo RS za preprečevanje korupcije (KPK), zaradi mnogih nedopustnosti in spornosti v tem postopku, tudi sama KPK je med tem postopkom že javno podala vmesno mnenje, da gre za možnost korupcijskega tveganja pri tem postopku, ker so POO financirane od strani RS in bi bili lahko na njih izvedeni pritiski glede njihove odločitve za pritožbo, kar se je pozneje tudi zgodilo pri vseh POO.

To prijavo na KPK smo 25.9.17. še dopolnili s kopijo prispevka o Magni..iz zadnje številke Mladine, ki je dobro opisala spornosti..tudi ključno vlogo podjetja Pristop iz LJ, ki dela za MG (ministrstvo za gospodarstvo) in za Magno…kar je nezdružljivo…to bo ugotavljala KPK.
V primeru, da KPK v 30 dneh od naše prijave, to je do 18.10.2017 slučajno NE BI vsaj nekaj uradnega o ugotovljeni korupciji v zvezi s to našo prijavo sporočila pisno nam oz. javnosti ter ukrepala zoper odgovorne s svojim sklepom- pravnim mnenjem, zaradi kakšnih zunanjih pritiskov ali notranjih trenj pri njej, se bomo z uradno prijavo suma korupcije obrnili na GRECO – pristojni organ za preprečevanje korupcije pri Svetu Evrope, ki je pristojen za mednarodno korupcijo, saj gre v tem primeru za vpleteno Kanadsko-Avstrijsko podjetje in vpletenost najvišjih oblastnih funkcionarjev RS s hudim oškodovanjem interesov RS.

S svojimi takšnimi spornimi dejanji so najodgovornejši v teh ministrstvih odprli divji lov na NKZ v RS, za nekmetijske in neustavne namene. Konkretno so “prepričali” POO k umiku pritožbe, kmete in lastnike NKZ pri Hočah so “kupili” z višjimi cenami za KZ, tako pa več nihče ne more vložiti ustavne pritožbe na Ustavno sodišče RS, da bi to ocenilo o spornosti teh aktov, ker ni drugih upravičenih ustavnih pritožnikov.
To lahko ponovijo v katerem koli delu RS, ne glede na velikost KZ, lahko tudi na 1000 ha, npr. za dirkališče za formulo 1 (načrti o tem so že krožili po SLO), posledično pa mi v RS lahko ostanemo brez ogromnih dodatnih površin KZ.

Pri tem pa je RS že na zadnjem mestu v EU po velikosti obdelovalnih površin na prebivalca, le 850 m2 je bilo že v 2010 (danes je še precej manj)- kot je ugotovilo Računsko sodišče RS in opozorilo MKGP, da naj varuje KZ- minister pa ravno obratno..odprl je divji lov na preostanek NKZ, kot sumimo. Povprečje v EU pa je 2000 m2 na prebivalca.

TO NEUSTAVNO UNIČEVANJE NKZ – KOT OSNOVNE PODLAGE ZA PREŽIVETJE PREBIVALSTVA IN ZA ČIM VEČJO SAMOOSKRBO S HRANO- JE TREBA TAKOJ USTAVITI.
Pričakujemo, da bo vsaj in najprej KPK izdala zakonito mnenje o spornosti in koruptivnosti teh postopkov, ki bodo nato ustavljeni.

Obstajajo pa tudi drugi vsebinski razlogi zakaj je treba ustaviti ta sporni postopek za Magno…:

Že poleti je bilo v medijih sporočeno, da bi večina predvidenih novo zaposlenih v lakirnici Hoče bila iz Hrvatske in Madžarske, ker v RS še zdaleč ni dovolj kvalificiranega kadra za takšno delo, pa še tiste doma bi “speljali” od domačih obrtnikov in podjetnikov v bližini, z malo višjo plačo, tako se dela v tako pokvarjenem kapitalizmu…

Nadalje je bilo sporočeno, da bo RS plačala Magni 18 milijonov za 400 novo zaposlenih, od tega manj kot 200 iz RS.
Nikakor ni pravilno in pošteno, da bi državljani RS z davki plačevali tujemu bogatemu investitorju toliko denarja za večino delavcev iz tujine, ki bi jih on zaposlil, oblastniki, ki “nudijo” takšne sporne (za RS) pogoje, ne morejo biti razsodni.

Pri tem pa še Magna javno pove, da morda bo v naslednjih letih zaposlila novih do 1000 ali celo 2000 ali 3000 delavcev, ni pa nujno da bo, odvisno od njenih interesov, to pove le ustno in ničesar na podpiše zavezujoče. Naslednjim tujim investitorjem bi morala RS nuditi enako NKZ in milijonov ali še več. To je treba ustaviti- takoj in absolutno.

V primeru, da RS ima na razpolago 18 milijonov za nova delovna mesta, naj ta denar mirno pošteno vloži v kmetijsko pridelavo na teh 100 ha, skupaj z zainteresiranimi naj postavijo cca 70 ha sodobnih rastlinjakov velikosti 1 ha, za intenzivno pridelavo vrtnin, na sonaraven način, teh pridelamo doma le 20-30 %, ostalo je uvoz zelo slabe kakovosti, ki uničuje zdravje prebivalstva.

S tem denarjem se mirno postavi 70 takšnih rastlinjakov s potrebno opremo, v katerih ima redno zaposlitev 1400 ljudi, od mladih, do starejših, tudi do 60 let ali več. Zraven pa lahko s precej manj denarja postavijo tudi predelovalne obrate in pakirnice, ipd.nabavijo potrebno opremo in manjšo kmetijsko mehanizacijo, pa bo delo imelo še dodatnih 500 zaposlenih ali več, pa to vse znotraj teh 100 ha NKZ. Pri tem pa ne bo nobenega kemično nevarnega industrijskega zastrupljanja- niti zemlje, niti vode, niti zraka, niti delavcev in krajanov.

Pa nobenega zakona ni treba spreminjati- v nasprotju z ustavo, pa nobeni korupcijski postopki in pritiski ne bodo potrebni, vse bo po predpisih RS.
Pa vse je lahko narejeno v manj kot enem letu, drugo pomlad- poleti se lahko že prične pridelava… Samo dobra volja je potrebna in občutek odgovornosti do lastnih državljanov in do zemlje oz. okolja.. Ali kdo od naših oblastnikov to premore, morda kmetijski minister in njegova sekretarka?

MINISTRI NAJ NE POZABIJO, DA SO OB IZVOLITVI PRISEGLI USTAVI IN ZAKONOM RS NA PRVEM MESTU, ŠELE NATO SVOJI VESTI.
ALI V NJIHOVI VESTI NI VEČ USTAVE IN NAJPOMEMBNEJŠIH INTERESOV DRŽAVLJANOV RS ALI SO JO PODREDILI TUJIM OZKIM ZASEBNIM INTERESOM BOGATENJA NA RAČUN NAŠE NAJBOLJŠE KZ ???

Tudi tisti “organizirani” in, kot sumimo, zmanipulirani zainteresirani protestniki, ki so prišli protestirat pred sedeže POO v LJ, naj se raje vprašajo čigave interese zagovarjajo in ali nimajo nič milosti do okolja svojih sodržavljanov blizu Hoč oz. Slivnice?

Še bolj pa ne moremo razumeti, da takšni protestniki nimajo nič milosti do tistih, ki bi obdelovali ta NKZ in so brez službe in bi jih tam s tako veliko denarno pomočjo (kot jo hoče naša država v višini 18 milijonov nedopustno dati Magni za skupno 400 delavcev, od tega naših samo manj kot 200) lahko zaposlili skoraj 2000- torej samo naših sodržavljanov.Zakaj ne protestirajo raje za 2000 novih delovnih mest za naše ljudi, ne pa za manj kot 200, za tuje že tako bogate gospodarje?

Nova delovna mesta naj ne bodo izgovor in zavajanje za uničevanje 100 plus 66 plus 70 ha KZ pri Hočah in v Slov. Istri, torej za uničenje 236 ha obdelovalne zemlje. Pri delu na zemlji ni nevarnosti eksplozij, nesreč, izpustov..kot je to pri Magni-lakirnici, pri podobni tovarni Kemis so strupi šli v okolje celo 10 do 20 km daleč, ne pozabite tega ministri na MKGP, MG, MOP!.

Še bolj pa je nerazumljivo početje ministra na MG, ki govori javno o trajnostnem turizmu in o 1. mestu RS v svetu v tem ter o zeleni shemi. Zataji pa pri tem, da istočasno javno zagovarja nezakonito gradnjo nove velike okoljsko nevarne tovarne- lakirnice na NKZ in na vodovarstvenem območju, celo za tuje tovarne, kar je nerazsodno in absolutno nezdružljivo, to bi bila PREVARA do vseh turistov, domačih in tujih.Na dveh tako različnih stolih sedeti ne gre!

Pričakujemo tudi, da bo investitor tudi sam dovolj previden in ne bo šel naprej v to korupcijsko past, saj pri vseh pogodbah oz. aktih, kjer je na eni strani podpisnik država RS, mora biti tudi protikorupcijska klavzula, ki določa, da je v primeru uradne ugotovitve korupcije pri tej pogodbi, ta pogodba nična oz. neveljavna in nosi vsaka stranka svoje nastale stroške.

Sam osebno še moram dodati, da sem rojen v Murski Soboti v Prekmurju, ki je pokrajina z največjo pridelavo hrane v RS. Tam ljudje zelo spoštujejo zemljo (NKZ), ker vedo, da od nje živijo. Bil sem prvi od 4 otrok, pokojni oče je delal v Rakičanu (kjer smo tudi živeli v mojem otroštvu) na kmetijskem kombinatu z več tisoč ha obdelovalne zemlje. Zemljo spoštujem.

Na Koprskem, kjer živim že od 1973, sem bil izvoljen za predsednika KGZS, ki je imela v območni enoti za Sl. Istro in Kras takrat 9000 članov kmetijcev. Naša najtežja naloga je bila obvarovati NKZ pred pozidavo, na funkciji predsednika sem bil 8 let.
Že takrat v 2003, ko je že prišel veliki Igor Bavčar iz politike v gospodarstvo v Istra-benz (IB) Koper, je hitro načrtoval 5 GI v Sl. Istri na obdelovalni zemlji, na skupno cca 350 ha KZ, na vsakem GI pa od 100 do 300 velikih apartmanov za tujce. Ena večja Avstrijska družba je bila že pred gradnjo kupiti največ novih apartmanov. Torej je šlo za veliki nepremičninski posel. Seveda smo kmetijci vse ustavili, pomagalo je tudi Ustavno sodišče RS z zakonito sodbo.

Že v 2003 sem osebno napisal opozorilno pismo osebno I. B. in dodal, da bo v primeru, če ne bo spoštoval NKZ in ljudi, slabo končal na vseh področjih njegovega življenja. Sedaj je v zaporu za 5 let, pa še teče sojenje proti njemu za še več zapora. Mislil je, da bo mimogrede opravil z nami kmetijci…pa ni bilo tako, ker ustava ščiti NKZ in , da je on dovolj pameten za nas.
Tudi navedeni trije ministri kot vidimo ne spoštujejo NKZ. Ali so tudi oni na poti I.B.? On je bil takrat večji od njih- politično, intelektualno in fizično, vendar ni poznal oz. upošteval dveh osnovnih naravnih zakonov. Prvega, ki pravi, da je najbolj pameten tisti človek, ki je pošten in drugega, ki pravi, da človek žanje to, kar seje. Tudi vi 3 najodgovornejši na pozabite tega!!!

Moram pa še dodati, da moji ožji sorodniki živijo nekateri v Prekmurju, nekateri v Slov. Goricah, nekateri pa malo nad Orehovo vasjo- tem slednjim bi pa morebitni prekomerni škodljivi izpusti ali večje nesreče – eksplozije v morebitni lakirnici- Magne tam lahko zelo ogrozili okolje in zdravje. V Orehovi vasi pa je tudi ena kmetija naša članica, ki še bolj bila s svojimi člani, zemljišči in pridelki ogrožena.

Prijazno pozdravljamo vas medije v iskrenem pričakovanju nadaljnjih samo pravilnih in zakonitih odločitev vseh organov RS- zavrnitev v teh primerih (načrti Magne in GI..).

ZSKS – predsednik Jožef Horvat

Opomba:
Naknadno smo izvedeli, da gradbeni stroji že od 21.9.17 ali že prej opravljajo pripravljalna dela na teh NKZ pri Hočah, da gradijo potrebno za gradbeni električni priključek, četudi še ni niti pravnomočno OVS, še bolj pa ni gradbenega dovoljenja (GD) za to sporno lakirnico. Pa tudi, da geodeti s polno paro delajo arheološke raziskave tam, zelo pospešeno,celo v dežju, kar se redkodogaja, saj niso izredne razmere, pa celo to, da so tam tudi množična grobišča – rovi z okostji ljudi iz časov NOB in po tem.Kakšna je morala oblasti oz. najvišjih odgovornih v RS?

Zakaj vsi navadni državljani in normalna poštena podjetja v RS morajo imeti najprej GD, nato pa lahko začnejo takšna dela in dobijo elektro priključek? Kdo jim je to dovolil, kateri organ in katera uradna oseba? Kdo to izvaja s stroji? Vsi navedeni kršijo predpise, zakaj inšpekcija na MOP ne ukrepa?

Temu se reče korupcija, ko nekdo nekomu s svojimi dejanji ali z opustitvijo svojih uradnih dejanj nekaj omogoči mimo veljavnih predpisov za njegove koristi! In to NAJVIŠJI v RS!

NAJVIŠJA ODGOVORNOST JE NA MINISTRICI NA MOP-URADNO DOLŽNI USTAVITI TO!!!!.

To sporočilo prejmejo še:
Ministrica na MOP, minister na MG, predsednik vlade RS-zaradi nadzora po uradni dolžnosti, ker so odgovorni za zakonitost svojega dela in dela svojih podrejenih-da zakonito ukrepajo.
Komisija za preprečevanje korupcije- predsednik KPK, vsi osebno.

Prijavo oz. pritožbo o spornih načrtih za Magno in za GI v Slov. Istri smo že 6.1.17 poslali pisno tudi na Predsednika komisije EU g. Junkera osebno in smo dobili odgovor, da je zadevo odstopil Uradu za goljufije EU. Sedaj bomo poslali še dodatno gradivo in dokaze o spornostih in korupciji v teh primerih, saj odgovorni nadaljujejo sporna dejanja v škodo RS.

Povrhu pa gre za poskus gradnje nevarnega objekta, ki potrebuje OVS in je ABSOLUTNO PREPOVEDANA GRADNJA TAKIH OBJEKTOV NA NKZ, kot to določa Zakon o vodah-člen 69. Res ne vemo kaj čaka MOP, kako lahko MOP- ARSO to omogoča, kaj čaka ministrica?? Kako huda je korupcija na MOP, v državi RS, ki je na uradno 1.mestu po korupciji v EU???

ZSKS – predsednik Jožef Horvat

———————————————————————————————————-

Don Marko M

 

10 nepozabnih je do tvojega trenutka povedalo za zapis “Z Magno iz Hoč se ukvarja Urad za goljufije EU ter KPK – (pri)tožbe sprožilo ZSKS iz Kopra…..

 1. Veliko sreče!
  To je vse kar lahko napišem jaz o tem.

  Dodal bi le to, da cel planet vodijo psihopati. Če slučajno v te vrste stopi normalen, pošten človek – ga uničijo še preden lahko kaj naredi. O strukturi in značaju psihopatskih osebnosti se pa pozanimajte na internetu. O tem sem prevečkrat pisal, pa se mi zdaj ne da še enkrat.

 2. KDOR LE MALO POZNA ZGODOVINO, bo lahko hitro ugotovil, da punti in revolucije en velik črn smrdeč drek pomagajo.

  V takih družbenih ekscesih navadno umre veliiiko ljudi – idealistov in civilistov.

  Vodje se zamenjajo in .. KDO SPET PRIDE NA OBLAST?
  No .. pametnjakoviči –
  K D O??

  Spet se na oblast najmanj v nekaj letih prerinejo novi psihopati.
  Potem pa folk debelo gleda in se butasto sprašuje:
  “A’ smo se za TO boril??”

  Za*ebite te revolucionarne ideje.

  Edina rešitev je človek, ki bo znal spremeniti ustavo, volilno zakonodajo in
  današnjo
  STRANKOKRACIJO
  nadomestiti (po mirni poti!!) s … čim že??

  Berite pozorno in počasi – poskusite razumeti .. z
  D E M O K R A C I J O
  v pravem smislu in pomenu te besede.

  To je lahko samo in edino “referendumska demokracija”.
  Ko bo to šlo v pravo smer, se bom referendumov redno udeleževal.

  Do takrat so pa vse te in druge oslarije samo scanje proti orkanu.

  ps.:
  Pa brez zamere – osebne težave, pa sem malo tečen.

 3. Jure,
  torej v isti sapi zagovarjaš, da je revolucionarno dejanje sprememb nujno potrebno, obenem pa poudariš, da nisi pripravljen nič za to storiti oz. se bi priguncal potem, ko bi drugi to revolucijo v “referendumsko demokracijo” že izvedli…..zanimivo…..

 4. @Jure,
  kar nam dogaja skozi zgodovino, nam dogaja zato, ker ves čas tiho vsemu dajemo konsenz. Brez njega namreč ne gre. Tako imenovana elita ve kako z offcami obračunat.
  Rešitev = ne rabiš krvavega upora delat, načinov za spravit težaka v offsajd je dosti.
  … ne sprejmeš več njegovih “cukrčkov”, se s tem seveda s težkoto odpoveš lagodnemu življenju – ta je namreč del sistema, ki ti ga je težak nastavil. Kaj to pomeni si lahko le predstavljaš ..
  V naši naravi je podkupljivost … treba je le, da sprejmem cukr – “podpišem pogodbo” in se ne zanimam za okolico, tako sem navidezno neškodljiv .. ali nenazadnje sprejmem igro in tlačim sotrpine, za svoj ljubi blagor.
  “Boj” proti – na njihov način – nam žal ne bo prinesel nam željenega rezultata .. smo namreč ves čas na njihovem bojišču – igramo njihovo igro.
  Kot si zapisal .. “svoboda je v glavi” in jaz dodajam ..”čarovnik pa za zaveso” ..
  Dokler ne bo ljudem odstrta zavesa izpred oči, bodo še naprej dajali tihi konsenz vsemu kar jim skrbnik tega našega terarija namešča.
  Mi smo generatorji njihove/naše realnosti..
  Slona vzgajajo tako, da mu kot mladiču nadenejo močno verigo, mu med odraščanjem nadevajo vedno tanjšo…, da bi na koncu stal na mestu privezan z nitko.
  Za začetek ne bi bilo slabo “odložit vsak svojo prtljago” in ugotovit Kdo ali kaj sploh smo?

 5. “Ugotavljaš”, da se jaz nočem več udeleževati .. blablabla … nabijanje nekih teorij o neznancu.

  Naj ti pojasnim.

  Sem pač v letih, ko ne gre več. Zdaj ste VI na vrsti, da urejate zadeve.
  Nove generacije.

  Jaz sem bil zelo aktiven v preteklosti .. nekje od zasedbe FF/Lj

  http://www.delo.si/zgodbe/fotozgodbe/zasedba-ff-minilo-je-40-let.html

  (BTW: takrat je bilo hudo – vojska z bajoneti na puškah, policija v prvih protidemonstrantskih oklepih … ampak tega ti ne moreš vedeti – ampak z reformo faxa smo uspeli in tudi TITO nas je hvalil v svojih govorih)

  celo na največji sliki sem našel svojo skuštrano frizuro – pa vse do nedavna, torej nekaj let nazaj, ko sem na US vložil predlog za uskladitev volilne zakonodaje z ustavo, saj ta zakonodaja utemeljuje strankokracijo in ne demokracije. Za to, da sem imel “pravni interes” sem moral vložiti kandidaturo kot samostojni bodoči poslanec, ki ni vezan na nobeno stranko. Seveda je US z enim glasom proti zavrnilo mojo pobudo.

  Ja – res je .. če boste vi, mladi pokazali toliko jajc, kot smo jih mi v preteklosti vam bom sledil, čeprav je moj aktivni čas potekel.

  ps: v najini komunikaciji resno moti tvoja “jasnovidnost” glede moje osebe. Malo več razumevanja in potrpljenja ter malo manj obsojanja kar tako “čez prst” – bi bilo dobrodošlo. Pa brez zamere.

 6. Jure,
  jaz nič ne nabijam, samo repliciram tvojim navedbam…. 🙂
  in tudi nobene jasnovidnosti mi ni treba uporabljati, nenazadnje sam odkrito priznavaš zavračanje svoje volilne aktivnosti, katere aktivacijo pogojuješ s tem, da ti drugi ustvarijo pogoje…..in to s emi pač ne zdi logično – to je kot bi rekel “ja, jedel bom, a le če mi pripravite obrok”…..
  in da, spoštujem tvojo državljansko aktivnost v preteklosti, ampak zdaj še toliko manj razumem tvoje izogibanje aktivnosti danes…..pa ne mi zdaj o letih, ker le ta res niso pomembna….moj sosed Mario recimo, pri svojih 78ih, večino dni, če ni na njivi, preživi v oštariji z nabijanjem briškole, a ko pride dan referenduma/volitev, so nadene veštit in je med prvimi tam…..skratka, dokler ima človek volilno pravico, ima tudi dolžnost aktivnega državljana in noben izgovor za špricanje te dolžnosti ni in ne more biti merodajen…..

 7. citat: … ampak zdaj še toliko manj razumem tvoje izogibanje aktivnosti danes…..
  _____________
  No, pa še to pojasnim.
  NAVELIČAL SEM SE.
  A’ lahko to razumeš?
  Po toliko letih aktivnega sodelovanja, ukvarjanja s temi zadevami imam čisto enostavno dovolj. Poln kufer Sizifovega dela. Ker si že omenil kuhinjo in pripravo jedi … kot bi vsak dan jedel isto juho, jo poskušal skuhati drugače – pa ne bi šlo. V 40+ letih bi se gotovo prenažrl.

  Še huje .. te neke spremembe v katerih sem sodeloval, so pokazale, da smo iz relativno v redu juhe naredili nekaj neužitnega – prišli iz dežja pod kap. Iz nekdaj cvetoče države smo s spremembami naredili tak drek, da se stoletje ne bomo izkopali iz njega.

  Povsem očitno je da volilni sistem ne deluje in ne deluje navidezna demokracija oz. strankokracija. Z udeleževanjem na volitvah – verjemi – se ne bo spremenilo nič, ker bo državo VEDNO vodila neka stranka, ki bo postavljala svoje birokrate na oblast in skrbela za “svoje” ne za državo.

  Na lep primer tega sem naletel pred kratkim, ko sem imel nekaj urejati na MOL, kjer dela Primorka s katero sem prišel v stik .. saj nimam nič proti Primorkam .. fejst babe. Tudi ta je prijazna, da človek kar verjeti ne more in ureja vse v dobro strank. Ampak, nesramen kot sem, sem jo kar direktno vprašal: “Guspa – brez zamere – a ste vi predsednikova surodnca, k ste tako prjazna?”
  Le zasmejala se je. Ni zanikala .. sicer ni potrdila, da je, ampak, če bi ne bila, bi gotovo zanikala in pojasnila, da gre za slučajnost. Istega PRIIMKA.

  Vidiš – tako deluje strankokracija.
  In KAJ za vraga boš dosegel z udeležbo na volitvah?
  Navidezne spremembe? Da ti bo vedno nove davke, prispevke, taxe, kazni predpisovala desna namesto leve ekipe? Da bodo jemali “svoje” v državne službe, da bodo ropali evropski denar sredinski namesto desni?
  Kaj pa si potem naredil?
  Še vedno boš v trgovinah kupoval tretjerazredno kitajsko robo, hrano iz industrijske proizvodnje, vse ostalo z gozdovi na čelu (se kdo briga za lubadarja??) bo šlo pa v maloro?

  Razumeti je treba, da imajo stranke, ki pridejo na oblast 4 leta, da si naberejo denar in volitve so pri teh “nabiralcih” samo kolobarjenje – za narod pa vsem precej dol visi.

  Reci kar hočeš – jaz razumem kako zadeve danes tečejo – ti pa še boš. VEM, ker sem bil tvoje sorte … pa starostniki, ki po delu na njivi igrajo briškolo v oštariji in hodijo na volitve – gor ali dol. Pač ne razumejo tega kar razumem jaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *