Učitelji zahtevajo ukinitev obravnav anonimnih prijav v šolstvu, katere vlagajo starši – da, nasprotujem…..

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju, predvsem vrtcih in osnovnih šolah, so se odločili javno zahtevati ukinitev obravnav anonimnih prijav, katere na inšpekcijske službe zoper vzgojitelje in učitelje praviloma vlagajo starši otrok….

Za potrebe dosege tega cilja so pripravila tudi peticijo s katero, kot navajajo, hočejo “odpraviti nemoralno pravno normo, kot je možnost anonimnih prijav, ki podpihuje lažnivost, žalitve in maščevalnost med slovenskim narodom”. Med slovenskim narodom ?

Priznam, da sem od t.i. intelektualcev pričakoval vse kaj drugega, kot rabo tovrstnega populističnega politikantstva. V bistvu so takšne “intelektualne” izjave tiste, ki “podpihujejo lažnivost, žalitve in maščevalnost med slovenskim narodom”.

“Ne moti nas nadzor, ki služi preverjanju kakovosti našega področja in ciljem izboljšave. To lahko uresničujejo redni inšpekcijski pregledi”, še dodajajo v peticiji.

Pedagoško vzgojni pobudniki peticije torej ne nasprotujejo inšpekcijskim pregledom po dolžnosti, ki jih inšpekcije itak bolj malo nič izvajajo, nasprotujejo pa inšpekcijskim pregledom na osnovi anonimnih prijav oz. želijo izključiti vsako možnost inšpektorskega nadzora, ki bi bil plod anonimne prijave nad njih delom, podane od staršev otrok, torej želijo staršem in celotni družbi povsem odvzeti demokratično pravico do pritožbe v primeru njih nevestnega, tudi proti zakonitega dela.

Pa poglejmo kaj pravi statistika o anonimnih prijavah, katere vlagajo predvsem starši otrok zoper vzgojitelje oz. učitelje naših vzgojno izobraževalnih zavodov.

Inšpekcijske službe prejmejo zoper vzgojitelje, učitelje, ravnatelje okoli 700 anonimnih prijav na leto, prej manj kot več. Od teh 700 anonimnih prijav je okoli 450 upravičenih, okoli 250 pa jih inšpekcijske službe zavržejo kot neupravičene.

Od okoli 450 upravičenih anonimnih prijav jih povprečno zgolj 2 – 5 tudi dejansko doseže končni epilog, torej inšpekcijski izrek sankcij uslužbencu, ki je bil deležen anonimne prijave. Pa tudi te sankcije so bolj vzgojne narave v stilu “popravite to”, disciplinski postopki oz. odpovedi pa bolj misija nemogoče.

Seveda niso le starši otrok tisti, ki vlagajo anonimne prijave zoper delo vzgojiteljev, učiteljev, ravnateljev, pač pa v 28% anonimne prijave podajo kar njih vzgojiteljski učiteljski kolegi, razlogi tovrstnih kolegialnih diskreditacij pa so znani le njim, zagotovo pa ne iz ljubezni. Spletk in intrig ne zmanjka, očitno imajo eni preveč časa….

In na kaj se praviloma nanašajo te anonimne prijave ? Pa večina le teh je, milo rečeno, neumnosti, kot recimo “učiteljica se obnaša kot najstnica”, kar seveda nima nobene povezave s tem kako kakovostno poučuje, kar itak edino šteje, pa recimo “učiteljica 80% časa kriči na otroke”, kar je itak praktično nemogoče, v vsakem primeru pa me ne moti, če učitelj povzdigne glas v razredu, kar je še vedno dosti bolj sprejemljivo, kot da glas vzdigne sveh 25 učencev, po možnosti hkrati.

Obstajajo pa tudi dosti bolj resni, konkretni primeri prijav, ko učitelji dajejo pretežke kontrolne naloge učencem določene stopnje, katere učitelji sestavljajo sami, celo s še ne(na)učenimi gradivi, iz zgolj njim znanih razlogov, pa do še dosti bolj resnih obtožb recimo ravnateljem pred iztekom mandata, da se jim ga ne bi podaljšalo.

Poleg anonimnih, pa naših vrtcev in šol vzgojitelji, učitelji, ravnatelji, letno prejmejo tudi okoli 700 prijav od staršev otrok, ki pa se ne skrivajo za anonimnostjo prijave in le te podajo s svojim polnim imenom in pojavo. Tovrstne neposredne prijave staršev inšpekcijske službe tudi uspešneje rešujejo in izrekajo sankcije zoper prijavljene, ki so praviloma povsem upravičene.

Kolikor je šolstvo v krizi, toliko je krize v šolstvu….

A dajmo to zadevo osvetliti še iz drugega zornega kota. Dejansko je ves ta vzgojiteljski, učiteljski vik in krik zahteve po ukinitvi anonimnih prijav zoper njih delo v bistvu povsem nepotreben. Nosilno dejstvo je namreč, da je v naših vzgojno izobraževalnih ustanovah zaposlenih okoli 40.000 vzgojiteljev, učiteljev, ravnateljev. 40.000….

Enostavna enačba tako pove, da je komaj vsak 58 vzgojitelj oz. učitelj oz. ravnatelj, deležen 1 anonimne prijave na leto, in ta številka zlahka skoči na okoli vsakega 80ega ob upoštevanju, da nekateri lahko prejmejo po 2 ali več anonimnih prijav letno.

Še bolj enostavna enačba pa pove, da ravno zaposleni v vzgoji in izobraževanju prejemajo z naskokom daleč najmanj anonimnih prijav v seštevku vseh področij JS in JU.

Vem ja, po tem seštevku bi človek celo pomislil, da imamo odličen vzgojno izobraževalni kader, s tako zanemarljivim odstotkom starševskih (ne)anonimnih prijav zoper njih delo. Zato je vprašanje – v čem je torej, prosvetniki, dejanski problem te vaše zahteve po odpravi inšpekcijskih obravnavanj anonimnih prijav ? – povsem na mestu.

In zakaj sploh se kateri staršev odloči podati anonimno prijavo ? Zagotovo, ker obstaja razlog, ob čemer obstajajo starši, katerim je razlog za skrivanje prijave v anonimnosti zgolj platforma za prikrito furanje osebne žlehtnobe kar tako, ki se praviloma izkažejo za neutemeljene prijave.

Na drugi strani pa imamo starše, ki uporabljajo anonimnost prijave, ker se bodisi ne želijo izpostavljati, a želijo opozoriti na učiteljsko napačno početje, obenem pa se neobvezno tudi bojijo povratne reakcije prijavljenega učitelja, ki bi, četudi bi bila prijava povsem korektna in upravičena, lahko gnev svoje zamere potem maščevalno zlorabljal med poukom na otroku prijavitelja.

Da obstajajo tudi tovrstni maščevalni učitelji verjamem tudi zato, ker poznam osebno tri starše, ki so določene učiteljske nepravilnosti, in bile so res in žal prave argumentirane nepravilnosti v škodo učencem celega razreda, ne zgolj njih potomcem, prijavili s polnim imenom in obrazom, kar je po mojem mnenju tudi zelo prav, a po mnenju nekaterih učiteljev zelo narobe.

Maščevanje dveh prijavljenih učiteljev, pardon, učiteljic, nad otroci staršev prijaviteljev, je v obliki šikaniranj otrok, pa dajanj nižjih ocen kljub odličnemu znanju in podobno, prešlo v že nerazumne faze, ki se je ustavila šele z napovedjo policijskega obiska in prekinitve delovnega razmerja obema.

Ne le učitelji, nasplošno je preveč zaposlenih v našem Javnem sektorju nedozorelih, nedoraslih odgovornosti ter kritiki na račun svojega nekakovostno opravljenega dela in upravičene prijave na svoj račun ne jemljejo kot konstruktivno kritiko, da nekaj pač delajo narobe, celo ponavljajoče in da se morajo zamisliti in to pač v svojem delu popraviti, odpraviti, pač pa jemljejo to kot napad na njih osebnost in se potem, namesto odpraviti službeno napako, pač maščujejo nad otrokom starša prijavitelja ali enostavno povedano – zlorabljajo svoj položaj. Da tudi to so naši učitelji, sicer nekateri, a v vsakem primer jih je  preveč.

Vem ja, obstajajo tudi starši “veš ti kdo sem jaz” sindroma, ki milo rečeno neupravičeno in neargumentirano drekajo za zelo bizarne nepotrebnosti pod izgovorom ščitenja interesa oz. pravice (svojih) otrok, ki si domišljajo da so prijeli boga za jajca, čeprav niti do jajc niso prišli.

Takšni starši dejansko rušijo dostojanstva ne le vzgojiteljev, učiteljev, ravnateljev in njih poklica, pač pa tudi preostalih razsodnih staršev otrok, ki ne vriskajo za vsako senco niča, in za takšne bi vzgojiteljem, učiteljem, ravnateljem mirno podelil pravico, da jih dobesedno brcnejo nekam nepovratno.

Izhajam iz točke, da učiteljem svojih otrok zaupam, da bodo svoje izobraževalno delo strokovno in korektno opravili, nenazadnje če jim ne bi zaupal, potem mojih otrok sploh nikakor ne bi bilo v tisti šoli, čeprav v isti sapi ostro obsojam nekakovosten in življensko nepraktičen učni program našega javnega šolstva in v tem delu še vedno pričakujem od slovenskih učiteljev, da bodo povzdignili glas in zahtevali spremembo učnega programa v dosti bolj enostavno, fleksibilno in praktično učinkovitost, da ne bodo štrajkali le zaradi plač, katerim prav nič ne manjka…..

Pa tudi nič več hecno problematiko, da je v naših vrtcih in osnovnih šolah danes zaposlenih kar 95% vzgojiteljic oz. učiteljic in le 5% moških predstavnikov, bo treba začeti spravljati v uravnilovko spolne enakopravnosti….

Mnenja sem, da je dolžnost inšpekcijskih služb anonimne prijave, ki so neargumentirane in namenjene prvenstveno diskreditaciji vzgojitelja, učitelja, ravnatelja, enostavno takoj zavreči brez nadaljne obravnave, v vsakem primeru pa je dolžnost inšpekcijskih služb vsako argumentirano anonimno prijavo strokovno obdelati in izpeljati do konca postopka.

Ne, anonimnih prijav, demokratične pravice t.i. “žvižgačev”, se ne sme ukiniti niti pod razno, pa naj učitelji tulijo kolikor in kakor hočejo, ker bi v primeru ukinitve anonimnih prijav učitelji v našem javnem šolstvu in JS nasploh res lahko počeli nekaznovano karkoli bi se jim zljubilo, torej še bolj, kot že.

So pač “žvižgači”, ki so korektni, pravični in kot takšni družbeno koristni, potrebni družbi in so oni butalski “žvižgači”, katerih nesmiselne prijave se pač zavrže. In ne, ne uporabljam anonimnih prijav, kar imam povedati, prijaviti, naredim s svojim polnim imenom in vidnim obrazom, pa če komu paše ali ne.

Ne gre zanemariti, da bi tovrstna ugoditev zahtevani ukinitvi anonimnih prijav za vzgojitelje, učitelje, ravnatelje lahko postala vzorčen primer, kateremu bi zelo hitro sledili tudi drugi profili področja JS, politike, gospodarstva, s čimer bi dobesedno uničili tiste argumentirane “žvižgače”, ki pa so nemalokrat še kako koristni s prijavami nemoralnih, nezakonitih, skorumpiranih rabot določenih uslužbencev JS, ki dejansko delajo škodo državljanom in katerih njih kolegi, kljub vedenju njih početja, pač ne prijavijo, čeprav so to tudi po zakonu dolžni storiti.

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju z zahtevo po izločitvah anonimnih prijav na njih račun torej zahtevajo – spoštovanje in nedotakljivost. A spoštovanja, osebnega ali profesionalnega, se ne dosega z omejitvenimi zahtevami teptanja temeljev demokratičnih pravic, pač pa z osebnim vzorom obnašanja in dejanj.

Skratka, vzgojitelji, učitelji, ravnatelji, če še ne razumete – vaše poslanstvo ni v tem, da diktatorsko in antidemokratično zahtevate prepovedi družbenega ocenjevanja vašega (ne)strokovnega dela, četudi anonimno, pač pa da na visoko intelektualnem nivoju izobražujete otroke v enostavne, a najbolj učinkovite rešitve odprtosti uma, obenem pa jim date vedeti, da bodo s prijavo očitnih nepravilnosti naredili nekaj prav, ne pa da jih učite, da tega nikakor ne smejo početi, sploh učiteljem.

Dajte se malo prijeti v roke in najprej v svojih vrstah očistite zrnje od plevela, pa tudi anonimne prijave ne bodo potrebne.

Ocenjujem, da je ta učiteljska zahteva po ukinitvi anonimnih prijav za delo(vanje) njih stroko nezadostno argumentirana, neupravičena in nepotrebna, zato sem mnenja, da ne sme biti nikakor sprejeta v zakonsko veljavnost.

Don Marko M

22 nepozabnih je do tvojega trenutka povedalo za zapis “Učitelji zahtevajo ukinitev obravnav anonimnih prijav v šolstvu, katere vlagajo starši – da, nasprotujem…..

 1. Kar vsi nekaj ZAHTEVAJO
  Kva kurac zahtevate? Evo,jest zahtevam,da mojega otroka spremenite v cvajnštajna in zakaj še ni. In ne,nimamo se kaj pogovarjat

 2. jaz podpiram zahtevo…če nimaš jajc stat za tem, kar trdiš z imenom in obrazom, potem ne prijavljaj. In kot drugo: od učiteljev in šole pričakujemo, da bo naše otroke vzgajala v pokončne in odgovorne ljudi, a doma bomo pa anonimne prijave pisali?

 3. Mirjam, jaz od učiteljev niti ne pričakujem še manj zahtevam, da bi vzgajali mojega otroka….pričakujem pa, da ga bodo kakovostno izobraževali, ker je to njih delo…..za vzgojo svojih otrok smo zadolženi starši….po moji oceni pa učitelji nimajo nobene pravice zahtevati, da se ne bi prijavljalo njih nestrokovno delo pristojnim organom…..če zajebejo naj pač odgovarjajo, kot vsi ostali….

 4. !!!”..ki jih inšpekcije itak bolj malo nič izvajajo, ..!!” Žalostno a je tako…Dokler zadeva ne uide z vajeti v medije nobena inšpekcija ne ukrepa!! Nobena! Samo plačani so za svoje nedelo! In vrana vrana pač nikoli ne skljuva oči!?! Inšpektorji so po navadi celo tako neobzirni (ali koruptivni?), da “denuncianta prijavljenemu pokažejo-z imenom in priimkom”, da se lahko maščuje! Zato anonimke!!!? Se motim?

 5. Saj ne zahtevajo,da se ne bi prijavljalo njih nestrokovno delo pristojnim organommmmmsamo ne anonimno.Tudi učenci,ki so danes vsega zmožni,so kdaj dali anonimno prijavo…kar tako,ker so se zabavali…jim je bilo fora….učitelji ne vem če imajo še čas vzgajati,bi pa bilo za marsikaterega otroka morda bolje. Upam,da ste bili vsi,ki tu gor komentirate kdaj deležni anonimne prijave…

 6. Ruth,
  seveda zahtevajo…..in to so celo jasno napisali v peticiji pod peto točko “odpraviti nemoralno pravno normo, kot je možnost anonimnih prijav”…..v bistvu zahtevajo nedotakljivost….
  in ja, jaz sem bil v novinarskem delu deležen že vsaj 10 anonimnih prijav, pa tudi drugače nad novinarje zgrmi neprimerno več anonimnih prijav, kot čez učitelje, ki so jih v bistvu deležni najmanj v državi….v mojih primerih so bile anonmne prijave 9x zavržene kot neutemeljene, zaradi ene pa sem šel v dvo tedenski suspenz…..
  kljub temu pa ostajam mnenja, da so anonimne prijave, “žvižgači”, eno temeljnih demokratičnih orodij in morajo ostati nedotakljive…..le organi, ki prijave rešujejo naj pač ocenijo ali in koliko je prijava smiselna, ali pak ne…..
  ravno tako sem mnenja, da kdor ni sposoben sprejemati kritik na račun svojega dela tudi preko anonimnih prijav, potem naj se pač s takšnim delom ne ukvarja…..

 7. Sej ne gre za to,ali si sposoben sprejet kritiko ali ne.Meni so celo dobrodošle,ker me opozorijo,da nekaj ne delam prav.Mislila sem na zlorabe anonimnih prijav,marsikomu lahko naredijo veliko škodo.Povsem nedolžnemu lahko uničijo življenje….vem o čem govorim,saj je enega mojega znanca povsem uničila anonimna prijava….ker so ga obravnavali kot krivega,dokler ni dokazal svoje nedolžnosti….če bi vedel,kdo ga je prijavil,bi ga sigurno tožil.Zato mislim,da ni prav…pa ta demokracija mi že malo preseda,ker tudi ta pojem eni močno izrabljajo…

 8. no, saj mene čisto nič ne moti, če kdo ne odobrava anonimnih prijav….sam sem v zapisu pojasnil, kam lahko takšne zahteve po odpravi “žvižgačev” peljejo na področju celotne družbe in meni že ta misel, kaj šele da bi to postala stvarnost, pač ne vodi v napredek te družbe in vsaj podobno razmišljanje pričakujem od intelektualne prosvetne srenje……
  verjamem ti glede primera katerega navajaš, ampak po moji oceni to ni problem anonimne prijave same kot takšne, pač pa tistih, ki so to prijavo reševali, kar pomeni, da je pooblaščena oseba, inšpekcije, dolžna izvajati raziskavo te prijave na enak način, kot tiste neanonimne, torej da zbere vse potrebne dokaze za potrditev ali zavrnitev le te, tako od prijavljenega oz. njega celo prvega, pa do ostalih in ostalega potrebnega gradiva in šele na osnovi tega se izreče sklep, zoper katerega oz. (ne)načina dela organa pa ima prijavljeni možnost pritožbe in tudi odškodninske tožbe zoper organ v primeru nepravilnosti pri izvajanju prijave….

  močno dvomim, da bi pooblaščena oseba kar tako prišla do nekoga in izjavila “zoper tebe je podana anonimna prijava, kriv si”, ter tako zaključila postopek….preiskovalni organ je dejansko dolžan obvestiti prijavljenega, da proti njemu teče postopek prijave, da bo zaslišal potrebne osebe oz. zbral potrebno gradivo, a v nobenem primeru si ne sme dovoliti potrebnim pričam ali komurkoli razlagati, zoper koga poimensko se postopek vodi ali celo da bi ga kar za krivega razglasili, celo pred pričami….
  če je nekdo obtožen, četudi anonimno, to pač pomeni, kar vedo tudi preiskovalni organi zelo dobro, da je treba obtožbo raziskati, da se jo lahko utemeljeno bodisi potrdi, bodisi zavrne, v preiskovalnem obdobju pa velja preiskovanec za nedolžnega do izdaje končnega sklepa…..tako da ne razumem ravno, zakaj je tvoj znanec dopustil, da se ga obravnava kot krivega, obtoženega pač, če pa se organ glede tega ne sme izjasniti do končnega sklepa…

  vsaj jaz imam takšne izkušnje in v nobeni prijavi nisem imel občutka, da bi mi to lahko uničilo življenje, ker so bili uradni postopki korektno vodeni, če pa ne bi bili bi pa itak ukrepal zoper delo organa, ki je postopek nepravilno izvajalo, ne pa zoper prijavitelja…..recimo ko sem tisto 1x bil spoznan za kršitelja, smo v bistvu preiskovalni postopek zaključili v eni minuti, ker sem krivdo priznal, ker sem ga dejansko usral in sem pač tisti kazenski suspenz sprejel kot upravičen in zaradi tega moje življenje ni bilo uničeno….
  verjamem pa, da se ne spoprijemamo s temi zadevami vsi enako, jaz to pač jemljem kot sestavni del delovnega procesa, nekdo drugi bi to jemal zelo osebno in temu primerno bi bilo njega počutje in odzivnost…..ampak kot sem rekel, sam ne vidim neke bistvene razlike v osebni ali anonimni prijavi, poudarek je kako organ izpelje postopek in če vem, da ga nisem nič zajebal za kar se me obtožuje, potem bom to praviloma zlahka dokazal…..

  demokracija pa ti lahko preseda, nisi edina, tudi sam brijem norce iz le te po potrebi, ampak dokler je le ta uradna domena sklicevanja v naši mali podalpski, jo je pač treba upoštevati, pa to komu všeč ali ne…..

 9. Don Marko M jaz razumem, da zahtevajo le, da se upoštevajo zgolj prijave podpisane z imenom in priimkom , tiste anonimne pa se ignorira.

 10. Mirjam,
  saj odlično razumeš….uslužbenci vzgoje in izobraževanja bi izbirali in dovolili prijave zgolj tistih, ki si upajo predstaviti se s polnim imenom in pojavo, anonimne prijave pa bi ukinili a to zgolj zato, ker jih moti, da ne vejo kdo jih je prijavil, kar kaže na sume prikritega izražanja želje po maščevanju nad prijaviteljem ali celo otrokom prijavitelja….

  a dejstvo je, da so ravno v anonimnih prijavah shranjene tiste najmočnejše obtožbe za najbolj grobe kršitve ne le zoper posameznega vzgojitelja,učitelja,ravnatelja, pač pa tudi zoper celoten oz. posamezen del sistema vzgoje in izobraževanja za dosti hujše kršitve……
  ko je v igri nekaj milijonska povzročena škoda sam lahko razumem, da se “žvižgač” noče razgaliti……malo zavrti film nazaj, pa boš seštela, da se je ravno na račun naših “žvižgačev” razkrila marsikatera afera v javnem sektorju, za katere javnost ne bi nikoli izvedela, če bi čakali prijave nekoga, ki bi se osebno javno predstavil…..

  skratka, ta zahteva ne bi veljala zgolj za učitelje, pač pa celoten vzgojno izobraževalni sistem, kar pa je, vsaj meni, nedopustno……ob čemer se je kakopak treba zavedati, da je možnost prijave nepravilnosti tudi ali predvsem za javni sistem ena temeljnih demokratičnih pravic, celo dolžnosti, državljanov, pa četudi jih podajo “žvižgači”…..
  želim povedati, da pri prijavi, četudi “žvižgača”, ni pomemben prijavitelj, pač pa je pomembnost zapakirana v prijavi in na reševanje le te je treba usmeriti vso pozornost…..in če se hočemo igrati demokracijo, se jo pač moramo v celotnem razponu, ne pa da si vsak pobere zgolj tisti del, ki mu ustreza……

  mene so, iskreno povedano, intelektualci naše vzgoje in izobraževanja s to zahtevo zelo razočarali, nenazadnje so ravno oni tisti, ki bi morali naše otroke učiti odprtosti liberalne demokratičnosti, ne pa ustvarjanja omejitev za nepoškodovanje lastnega ega nedotakljivosti tudi, če se dela povsem narobe…..
  nenazadnje pa skozi poudarjam, da so ravno te izjeme, ki zahtevajo status izjeme, rak rana naše družbe, ki očitno namerno zavirajo, tudi povsem zablokirajo, boljši in uspešnejši razvoj naše družbe…..mislim da je skrajni čas, ko se bodo morali ljudje odločiti – ali bo metoda izjem veljala za vse, ali nobenega….enostavno je….

 11. Hm……se mi samo zdi,ali je čutiti negativno nastrojenost do izobraževalcev?Ne samo v tej objavi….nasploh

 12. Ruth,
  sanja se mi ne, kaj se tebi zdi…..a če si svojo misel usmerila na moje zapise in komentarje, potem se ti v večinskem delu le zdi…..pa tudi v manjšinskem….povedati svoje mnenje, podkrepljeno s primerno utemeljitvijo dejstev, zame ne pomeni negativne nastrojenosti, pač pa točno to, kar povem…..

  tudi v tem zapisu, kot večini, lepo, kultivirano in utemeljeno povem, da zapisano ne velja za vse, pač pa za točno tiste, ki so to problematiko sprožili…..po mojih zbranih podatkih to prosvetno zahtevo ukinitve možnosti anonimnih prijav podpira zgolj okoli 30% vzgojiteljev, učiteljev……preostali imajo podobno mnenje, kot sem predstavil in v tem poskusu prepovedovanja nečesa nimajo namena sodelovati s pobudniki, večinska javnost pa tej zahtevi, na srečo, itak ni naklonjena…..

  v seštevku to pomeni, da mi preostalih 75% ne očita nobene nastrojenosti, prej strinjanje s predstavljenim….tej razumejo tudi, zakaj sem v zapis postavil “učitelji očistite zrnje od plevela v svojih vrstah” in “spoštovanja se ne pridobiva s prepovedmi”…..

  in da, z učitelji mojih otrok sem do sedaj imel povsem korektne odnose, oni pa z mano, ker s korektnimi profesionalci je tovrsten odnos zlahka izvedljiv…..še nikoli se med seboj nismo prijavljali na noben način, a je bilo vedno vse urejeno, ker pač dobro vemo, kaj je koga dolžnost…..s številnimi se osebno poznamo že leta, poznamo stališča drug drugega, nekateri med njimi so celo bralci mojega bloga, ki ni anonimen in moje ime in kraj bivanja lahko vidi prav vsak….

  in ko pridem danes v šolo in mi dve učiteljici s simpatičnim nasmehom za ta zapis, tudi ta, lepo povesta “Marko, dobro si to povedal”, potem je dodatno jasno, da ne mečem vseh učiteljev v isti koš, pa tudi učitelji sami se ne, kar se da sicer iz mojih zapisov zelo jasno razbrati….če pa se kateri prosvetniki nastrojijo proti tako zapisanemu, potem je to njihov problem, ne moj in vedno imajo možnost argumentirano ovreči moje navedbe, dovoljujem celo, da to naredijo iz anonimnih profilov, torej na način, katerega želijo ukiniti….

 13. ne vem no, vsak gleda iz drugega konca 🙂 in oba imava prav. Mene je groza, da se kot narod razvijamo v smeri negativizma in sumničenja, ustrahovanja in sistema: skregaj, pa vladaj. Namesto v smeri zrelega razvoja, ki pomeni sprejemanje odgovornosti, kritike, dialoga…seveda ne anonimnega. Me spominja na igrice FURSa ,ki je iz nas delal špiclje namesto da bi energijo in sredstva vlagali v izvor nepravilnosti, v vzgojo, preventivo, itd

 14. Mirjam, itak da imava oba prav, le vsak se iz drugega zornega kota loti….. 😉 in že ko si omenila državljanske FURS keš pičke, katere sem že obdelal v eni satir – dejansko ne razumem, kako je možno, da lahko koga moti okoli 400 anonimnih prijav letno zoper učitelje, ne moti pa jih preko 30.000 anonimnih prijav zoper podjetnike, ob čemer se podjetniki nič ne bunijo, da je treba ukiniti anonimne prijave ?….pa ne mislim s tem nate…

 15. Don Marko M, tukaj se pa ne strinjam s tabo. Ti mogoče vzgajaš svoje otroke kot je prav in še nekateri , vendar v šolo prihajajp nevzgojeni otroci od nevzgojenih staršev in prav ti starši v največji meri zlorabljajo možnosti anonimne prijave, da izlijejo svoje frustracije na učitelje Vsak ima možnost javno iizpovedati svoje dileme, nezadovoljstvo, strahove….vendar naj bo transparerentno.In njihova zahteva ne predstavlja želje po nedotakljivosti. Nasplošno sem proti vsakemo delovanju iz ilegale, ker se mi to zdi nemoralno in neetično, saj se v takih situacijah sprostijo tudi najbolj temne blodnje človeškega ega.Sem zaprisežena zagovornica uporabe odkritosti v naših dejanjih.

 16. Afra,
  saj se ni treba strinjati, namen komunikacije je, da vsak izrazi svoje mnenje….. 😉 ….jaz od svojega stališča nimam namena odstopati in mislim da sem dovolj jasno in pestro v širino, ne le kakšen posamezen primer, argumentiral zakaj stojim za tem svojim stališčem….vsak poskus represije zavračam že od otroških let, še posebej pa tovrstne poskuse, ki le peščici ščitijo rit v privilegiran položaj, preostalo množico pa postavljajo v zatiran položaj odvzema demokratičnih pravic proti njih volji….

  najbolj bizarno pa je, da je ta peščica, ki zahtevajo omejitev, plačanih ravno od vseh ostalih….kot sem zgoraj omenil – preko 30.000 “žvižgačev” mesečno anonimno prijavlja podjetnike v nagradni igri FURSa, a podjetniki zaradi tega ne zahtevajo ukinitev anonimnosti….sklepam da zato, ker imajo dovolj pametnega za početi in premalo prostega časa za neumnosti….

 17. Ja, sem vse prebrala in na splošno se strnjam z vsem kar navajaš a sem mnenja da je miselnost demokracije presegla vse meja , že na vseh področjih in tudi na tem. Možnost anonimnih prijav, Don Marko, smatram, da je potrebno ukiniti, ravno iz razlogov, ki sem jih navedla že zgoraj. Poznamo človeško naravo, predvsem tisto prikrito, ki se z navečjim užitkom poslužuje ravno takih prikritih manevrov,pri tem se pa osebkom, ni potrebno razkriti, kar jim daje neomejene možnosti v sproščanju njihovih frustracij. Tukaj je veliko “janševizma”, kot jaz imenujem to kategorijo ljudi, in spreleti me srh, ko pomislim kakšne izrojene duše se skrivajo za takimi objavami. Ne pozabimo, da tako opevana “velika demokracija” danes vseeno dopušča, še preveč odkrit boj zoper nepravilnosti in ta pot je vsakemu nezadovoljnemu državljanu široko odprta.
  Glede FURS-a pa samo to, privabljajo isto kategorijo ljudi in spodbujajo s svojimi pozivi najnižje nagone množice, da le-ta sodeluje s svojim ovaduštvom.Ko so nas začeli k temu pozivati mi je šlo na bruhanje in izgubila bi samospoštovanje, če bi se udeležila oz sodelovala pri anonimnem prijavljanju sodržavljanov.
  Stara dobra šola, dragi moj Don Marko, nekaj pa tudi geni, da me v takšnem mojem prepričanju nihče ne more premakniti.Sicer pa zelo cenim tvoje poglede in razmišljanje…. 🙂

 18. vem Afra, midva se itak obojestransko ceniva…. 😉 ….glede definicije demokracije je moje stališšče, kot sem že v enem blog zapisu na to temo razpredal, zelo sorodno tvojemu…..ampak, z letom 1991 se je večina naših sodržavljanov odločila za demokracijo, ki je vsa ta leta naš pravni red in tudi moja dolžnost je ta red izvajati v celoti, ne pa le v delih, ki so mi všečni oz. koristni…..

  meni je bilo že na začetku jasno, da družba, ki dobrih 45 let večinsko ni dojela temeljev socializma in jih tudi ni bila pripravljena dosledno izvajati v celoti, ne bo tega zmogla niti pri demokraciji kot celoti….

  sam “žvižgače”, ki oddajo prijavo zoper določene nepravilnosti nekoga, s katerimi povzroča škodo ne le še komu, pač pa celotnemu sistemu, spoštujem…..seveda le tiste, katerih prijave so smiselne, argumentirane, celo nujno potrebne, ker določeni organi ne opravljajo svojega delo, kot bi morali in je to edini način, da vsaj nekaj koristnega anredijo, ob čemer mi je res vseeno, ali je prijava anonimna ali ne….

  kot pravim – bit prijave ni v prijavitelju in načinu podaje prijave, bit je v vsebini prijave same in načinu reševanja le te…..mogoče se še spomniš primera pred leti, ko je en varnostnik NLB opozoril na zelo veliko napako v sistemu bančnega elektronskega poslovanja….
  možakar bi lahko zadevo zlorabil za lastne potrebe, a je ni in s svojim polnim imenom in pojavo prijavil nepravilnost….teden kasneje so ga ubili…..če bi prijavil anonimno, bi bil še danes zelo verjetno živ……in takšnih oz. podobnih primerov je še dosti…..in ko postavim na tehtnico tovrstne zahtevne ali pak te učiteljske lahkotne prijave, v bistvu niti nimam kaj dosti izbirati ali dopustiti anonimne prijave….

 19. “Inšpekcijske službe prejmejo zoper vzgojitelje, učitelje, ravnatelje okoli 700 anonimnih prijav na leto, prej manj kot več. Od teh 700 anonimnih prijav je okoli 450 upravičenih, okoli 250 pa jih inšpekcijske službe zavržejo kot neupravičene.”

  Če prav razumem, je po tvoje tistih 250 po krivem obdolženih učiteljev samo kolateralna škoda? Je pot tvoje upravičeno ustvariti 250 krivic, zato da jih popraviš 450?

 20. Poleg tega anonimne prijave obravnava svet šole v katerem so tudi predstavniki sveta staršev. Torej starši vedo za prijavo, četudi ta ni utemeljena. Ko svet staršev razširi govorice o učitelju, učitelj izgubi možnost pravične obravnave, saj govorice o učitelju ne potihnejo, kljub drugačni razsodbi inšpekcije.

  V takem primeru gre za žaljivo obdolžitev (https://zakonodaja.com/zakon/kz/171-clen-zaljiva-obdolzitev), seveda pa učitelj nima možnosti tožbe proti storilcu žaljive obdolžitve, saj je prijava anonimna (storilec ni znan(. Gre torej za očitno kršenje človekovih pravic.

 21. glej ???
  svoje stališče sem povedal v zapisu in v dodatnih komentarjih sodelujočih, tam so vsi odgovori na vprašanje, katerega mi postavljaš….mi je pa smešno in bizarno obenem, da anonimne prijave označi kot žaljivo obdolžitev nekdo, ki komentira anonimno….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *