Hudičeva Biblija – največji obstoječi rokopis na svetu……

Švedska hrani v svoji Stockholmski nacionalni knjižnici bukvo Codex Gigas, znano tudi kot Hudičeva biblija, ki je največji obstoječi srednjeveški rokopis na svetu. V 12. stoletju ustvarjeno v benediktinskem samostanu Podlažice na Češkem, je hranila knjižnica v Pragi do 1648 leta, ko jo je, kot vojni plen, v celoti prevzela švedska kraljevina…..

Napisana v latinščini, 310 listov, domnevno izdelanih iz kož 160 oslov, pa je shranjenih v usnjenih platnicah, oplemenitenih z bogato kovino, za skupno težo 74,8 kg.

Ena od različic legend, zapisana že v srednjem veku, navaja, da je Hudičevo biblijo napisal samostanski pisar, ki je zlorabil samostanske zaobljube in obsojen je bil na življensko kazen, da pa bi se le tej izognil, se je zavezal v eni noči ustvariti knjigo, ki bo večno slavila samostan.

A ob polnoči mu je postalo jasno, da te naloge sam ne bo zmogel izpolniti, zato je izvedel posebno molitev, katero pa ni naslovil na Boga, pač pa na padlega angela Luciferja, katerega je prosil za pomoč pri dokončanju knjige, v zameno za njegovo dušo. Hudič je zaključil rokopis še pred iztekom noči, menih pa je v knjigo, v znak zahvalnosti, dodal še sliko Luciferja.

Da pa Hudičeva biblija le ni bila izdelana v eni sami noči, so v dokumentarcu ekipe National Geografic dokazovali strokovnjaki za rokopise, ki so si sicer bili enotni, da je rokopis delo zgolj enega pisarja, da pa bi, za tiste čase, zgolj pisanje rokopisa, brez ilustracij in okrasitev, zahtevalo 5 let konstantnega pisanja.

Čeprav je Hudičeva biblija spisana v latinščini, pa vsebuje tudi hebrejsko, grško in slovansko abecedo (cirilico in glagolico), narava pisanja pa je nespremenjena in ne kaže nobenih znakov starosti, bolezni ali razpoloženja pisatelja, kar je ustvarjalo prepričanje, da je bila knjiga zapisana v kratkem času.

Obstoj tega edinega izvoda Hudičeve biblije je bil resno ogrožen leta 1697, ko je na kraljevskem dvoru v Stockholmu izbruhnil požar in z veliko škode jo je odnesla tudi kraljeva knjižnica, ki je izvod hranila ob čemer je bil rešen pred ognjenimi zublji, a z nekaj manjšimi poškodbami vezave in 10 manjkajočimi stranmi.

Čeprav je bila Hudičeva biblija v Stockholmski nacionalni knjižnici dolga leta javnosti na ogled, pa zdaj ni več, jo pa včasih izposojajo po svetu nacionalnim knjižnicam za potrebe razstav. Nenazadnje gre za največjo Biblijo, čeprav Luciferjevo…..

Don Marko M

1 pred teboj je povedal za zapis “Hudičeva Biblija – največji obstoječi rokopis na svetu……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *