Marjan Šarec, kamniški župan in nov parlamentarec, je občinski denar za otroško igrišče podaril cerkvi RKC za talno gretje…..

Novoizvoljeni parlamentarec, celo potencialni kandidat za sestavo nove vlade, Marjan Šarec zapolnjuje še zadnje dneve na županskem stolu občine Kamnik. In ta, ena njegovih zadnjih županskih potez, bo še kako odmevala…..

Marjan Šarec je namreč na včerajšnji 25. seji Občinskega sveta Občine Kamnik predlagal mestnim svetnikom, da z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018, sprejmejo tudi amandma, s katerim se že predvidena sredstva za ureditev otroškega igrišča prekličejo za ta namen.

Obenem je predlagal, da se s potrditvijo tega amandmaja namesto otrokom, denar nameni sofinanciranju obnove župnjiske cerkve verske skupnosti RKC in sicer za postavitev talnega gretja v cerkvi, ki je, za nameček, celo v drugi občini Lukovica.

Občinski svetniki, večinsko članov liste Marjana Šarca, so županovo željo potrdili in sprejeli. Denar, sicer prvotno namenjen veselju otrok na igrišču, bo torej porabljen za talno gretje v cerkvi, kar je Šarec s svojimi svetniki obrazložil tako :

Na 2. redni seji KS Pšajnovica je bil sprejet sklep o sofinanciranju obnove farne cerkve Češnjice. Pri rekonstrukciji cerkve, ki se je začela v maju 2018, se je svet KS Pšajnovica odločil, da del sredstev za sofinanciranje obnove nameni iz sredstev KS Pšajnovica, ker je to njihova farna cerkev.

Pri rekonstrukciji so nastali veliki stroški, katerih večji del bo poravnala Občina Lukovica. Nekaj stroškov bodo poravnali farani župnjiske cerkve Češnjice, del sredstev pa bo prispevala KS Pšajnovica. Rekonstrukcija zajema popravilo estrihov, talnega gretja, ploščice in kompletno obnovo klopi.

Ker v planu za leto 2018 KS Pšajnovica nima odprte postavke za rekonstrukcijo cerkve, se s tem amandmajem predlaga, da se odpre nova proračunska postavka za sofinanciranje obnove župnjiske cerkve Pšajnovica v višini 2.200 € za plačilo talnega gretja cerkve Češnjice. Potrebna sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 919112 otroško igrišče.

Marjan Šarec se je torej, s svojimi LMŠ svetniki ki bodo sedeli tudi v našem parlamentu, zelo gladko in ignorantsko požvižgal na 7. člen ustave RS, ki določa, da so država in verske skupnosti ločene.

A to je še najmanjši, čeprav enormen problem. Marjan Šarec je povsem brezobzirno odvzel otrokom, da je lahko podelil župnikom RKC. In če je Šarec že kot župan tako radodarno delil občinski denar RKC, lahko samo poskušam ugibati, kako in koliko radodarno šele bi delil, če bi vodil vlado, čeprav je že zgolj sedenje v parlamentu dovolj za izvajanja teh daril RKC.

Otroci pa…..Šarec že ve, da bodo lahko otroci manjko igre na obnovljenem igrišču nadomestili z ogretimi tlemi cerkve med nedeljsko mašo…..za zdravje otrok gre in to….

– povzeto po izvirniku Kamnik info

Don Marko M

13 nepozabnih je do tvojega trenutka povedalo za zapis “Marjan Šarec, kamniški župan in nov parlamentarec, je občinski denar za otroško igrišče podaril cerkvi RKC za talno gretje…..

  1. Borut, ja….če ni posebej označeno da je satira, potem je resno….imaš v zapisu tudi link do kamniškega satiričnega originala…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *