Zgodovinsko – župan Aleš Bržan uvedel participativni proračun za občane MO Koper…..

V naši mali podalpski je 212 občin, a le občani 5ih občin imajo na voljo uporabo in izvajanje participativnega proračuna. No, bilo jih je 5. Od danes jih je 6, saj bodo lahko poslej participativni proračun poleg občanov Nova Gorica, Logatec, Komen, Ajdovščina ter že od prvega dneva njenega nastanka občina Ankaran, uporabljali in izvajali tudi občani MO Koper……

Participativen proračun (PP) sicer ni slovenski izum, pač pa je bil pred 30 leti najprej preizkušen v brazilskem Porto Alegre, kjer je sveža zmagovalka volitev “Delavska stranka” prenesla del odločanja o proračunu na 1,5 milijona prebivalcev….in od tam se je potem participativni proračun razširil v trenutno koli 2000 mest po celem svetu, tudi po ZDA, Aziji, Afriki, predvsem pa v Južni Ameriki in Evropi.

PP je dejansko odgovor demokracije na centralistične oblike sprejemanj proračunov in tako drugačen, ker so ravno ljudje, občani tisti, ki lahko tako neposredno vplivajo na zadovoljevanje potreb lokalne skupnosti v kateri živijo, čemur je treba dodati še povečano spremljajočo transparentnost porabe občinskega denarja, ka rpomeni povečanje zaupanja prebivalcev v trenutno oblast in učinkovitejšo porabo javnih sredstev.

Ni dvoma, da smo ravno občanke in občani tisti, ki sami najbolje vemo, katere investicije lahko izboljšujejo našo splošno družbeno kakovost življenja v lokalni skupnosti in participativni proračun je tu ravno za to, za občane, od ljudi za ljudi, kot zelo učinkovita demokratična metoda vključevanja prebivalcev v odločanja o namenski porabi občinskih sredstev za dejanske potrebe občanov.

V večini slovenskih občin je bilo do sedaj tako in je še, da so pri odločanju o porabi občinskega denarja škarje in platno imeli v rokah predvsem župan in mestni svetniki, ne pa tudi preostali občani ki s(m)o, ironično, te iste tudi izvolili…..z uporabo participativnega proračuna pa imajo občani možnost se takšnim in drugačnim zapravljivim norostim svojih županov enostavno izogniti, saj takšnim projektom večinsko ne bi dali zelene luči za izvedbo.

Zavedati se je pač treba, da demokracija ni lagoden Titov socializem, pač pa sistem, ki pričakuje in zahteva od človeka aktivno odzivnost tako v besedi, kot dejanjih. In participativni proračun je pomemben demokratičen del, eden nosilnih stebrov demokracije, ki ponuja občanom možnost, da si uresničijo številne manjše ali večje projekte, ki so dejansko pomembni in koristni za vsakdan, vse kar morajo občani narediti je predstaviti svoje ideje, izmed vseh v tekočem letu potem izbrati tiste najboljše možne, jih z javnim glasovanjem podpreti in potem jih mora občinska oblast izpeljati.

gre za prenos izbora in odločanja o določenem delu občinskega proračuna, ko o izbranih projektih ne odloča več župan s svojimi svetniki tudi diktatorsko, pač pa ljudje demokratično skladno dejanskim potrebam svoje ulice, naselja, krajevne skupnosti, pa naj gre za ureditev komunalne infrastrukture, ceste, pločnikov, javne razsvetljave, kolesarskih poti, otroških ali multifunkcijskih igrišč, itd…..

Za participativni proračun občanom oz. krajanom ni potrebno prispevati prav nobenega dodatnega denarja v občinski proračun, saj je le ta že sestavni del občinskega proračuna, vsakoletno višino participativnega proračuna pa lahko določajo župan z mestnimi svetniki ali občani, krajani ali pak vsi skupaj, praviloma pa se giblje od najmanj 30% do 60% občinskega proračuna tekočega oz. prihodnjega leta.

Še ena prednost participativnega proračuna je, da lahko občani v le tem aktivno sodelujejo v dveh vlogah – kot predlagatelji in kot glasovalci, lahko pa kakopak tudi oboje. Tako so lahko občani bolj(e) vključeni v skupnost, jo aktivno sooblikujejo in gradijo, čutijo se slišane in upoštevane, lokalna oblast pa si lahko s tem pridobi zaupanje in podporo.

Participativen proračun prvič tudi v zgodovini MO Koper

480.000 €, kolikor sredstev je župan Aleš Bržan s svojo ekipo namenil za prvo izvedbo participativnega proračuna za proračunsko leto 2020 sicer ni dosti oz. je manj kot 1% od 60 milijonskega letnega občinskega proračuna – sosednja občina Ankaran recimo za izvedbo participativnega proračuna občanom nameni 50 % občinskega proračuna oz. okoli 4 milijone € – a je, upoštevajoč da je prejšnji župan Popović z ekipo uspel narediti MOK za 3. najbolj zadolženo občino v državi in zapustil 45 milijonov dolga katerega moramo občani še odplačati, za prvi zagon participativnega proračuna tudi to ok, za naslednjega bo pač treba dvigniti znesek na najmanj 10%….

tokrat v ospredju šteje namen in izpolnitev dane besede župana Bržana pred volitvami in ta del je tokrat izpolnil in kot prvi župan MOK tudi dejansko predal občanom v roke odločanje o porabi  občinskih sredstev, četudi v določenem delu, a za prvič se bomo itak vsi sproti učili in prve izkušnje prenašali v drugi in naslednje participativne proračune….

tako, soobčanke in soobčani MO Koper, napočil je čas direktne demokracije….pozorno opazuj okolico ter družbo v naši občini in če si mnenja, da se da kje kaj izboljšati v družbeno dobro, kar se itak vedno da, za bolj kakovostno življenje vseh občanov, in si mlad/a več kot 15 let, potem pripravi svoj predlog in ga prijavi v projekt participativnega proračuna MO Koper.

še ne veš kako oblikovati in prijaviti svoj predlog v projekt ?….ni blema, občina omogoča brezplačne delavnice praktičnega prikaza priprave in prijave projekta na osnovi tvoje ideje….kdaj in kje, ter kako teče postopek za morebiten izbor ravno tvojega projekta pa si lahko prebereš v obrazložitvi na spletni strani MOK s klikom na to povezavo….

če pa svojega predloga za projekt participativnega proračuna tokrat nimaš, pa boš lahko aktivno sodeloval/a v izboru projektov, katere bodo pripravili soobčani in glasoval/a za enega izmed njih…..ker si pač občan/ka aktivne demokracije, ki ti je mar za družbo in svoj kraj….

Don Marko M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *