Slovenski parlamentarci ustvarili in sprejeli etični kodeks za Butalce….

V najbolj razvitih članicah EU, ki so obenem tudi najuspešnejše v svetovnem merilu, so družbe pravila igre znana in jasno določena – družbena odgovornost se začne pri odgovornosti posameznika, tako do sebe,kot tudi do družbe….zato pa so razvite in uspešne države….

In v teh razvitih evropskih državah je kakopak tudi politična odgovornost tako posameznih politikov, parlamentarcev, ministrov – torej osebkov, ki so prvi poklicani kot tisti, ki prav morajo biti s svojo držo vzor vsem državljanom – na zelo visoki stopnji, saj, poleg osebnega zavedanja, dosledno spoštujejo tudi etični kodeks.

Etični kodeks je tisti skupek besed, ki določa tudi in predvsem politikom družbeno sprejemljive norme spodobnega in odgovornega obnašanja, s katerim ne sramotijo ne sebe, posledično (svojih) volilcev in nenazadnje tudi cele države, praviloma pa ga ne oblikujejo parlamentarci, razen če je govora o slovenskem parlamentu….

In v teh najbolj razvitih evropskih državah etični kodeks ni le neka farsa, pač pa zelo resna zadeva, katero politiki, parlamentarci, ministri, predsedniki vlad in držav dosledno in korektno spoštujejo ter izvajajo.

Nekaj k tej njih doslednosti zagotovo pripomorejo tudi sankcije v primerih, če bi se kateri spozabil in pravila etičnega kodeksa prekršil….in tudi sankcije za kršitev kodeksa v teh najbolj razvitih evropskih državah niso od muh, saj določajo postopenjsko kaznovanje, ki se začne z opominom in izključitvijo iz seje, zaradi katerega se mora politik javno opravičiti….

v kolikor bi se po nekem naključju istemu politiku zgodil zdrs še v drugo, sledi denarna kazen odtegnitve polovice ali več plače do pol leta….v trejem aktu, odvisno od teže kršenja etičnega kodeksa lahko celo v prvem dejanju, pa sledi politiku suspenz 1 meseca ali več, onim z najbolj grobimi kršitvami pa celo odvzem parlamentarnega oz. drugega političnega statusa, kar zlahka pomeni tudi trajno izključitev iz političnega življenja.

tako gre pač to, kjer se igrajo politiki demokracijo in odgovornost do državljanov zares….

Etični kodeks so naposled sprejeli tudi parlamentarci naše male podalpske….za kar so potrebovali celih 27 let….četudi bi človek pričakoval, da bo etični kodeks potredilo soglasno vseh 90 parlamentarcev, pa se je zgodilo, da so zanj glasovali SDS, SMC, LMŠ, SD, NSi, SAB ter Desusu, proti so bili v SNS, medtem ko so se v Levici vzdržali, kar dejansko pomeni, da so (bili) tudi parlamentarci Levice proti etičnemu kodeksu, kar od njih sicer ni nobeno presenečenje….

Seveda sem zelo optimistično pričakoval, da se bodo naši parlamentarci zgledovali po etičnih kodeksih iz tistih najbolj razvitih ter uspešnih evropskih držav, katerega jim bodo zložili na kup strokovnjaki iz tega področja in ga avtomatično vnesli v poslovnik obnašanja v našem parlamentu, vključno s poglavjem o sankcijah za kršitelje, ta del me je namreč še posebej zanimal….

A se je obrnilo tradicionalno slovensko že na samem začetku…..etični kodeks so namreč oblikovali kar parlamentarci sami in iz njega več kot uspešno naredili pravo remek delo, ki se upravičeno kiti z naslovom – “Biblija etike za Butalce”….

Samoprijave za kršenje etike ta kodeks sploh ne vsebuje, ker so parlamentarci očitno ocenili, da nihče med njimi ni kaliber, ki bi kar sam od sebe prijavil svojo kršitev in posledično prevzel nase določeno sankcijo….

Kodeks tako določa, da se se lahko o kršitvi le tega začne postopek šele, če nekdo – v tem primeru to pomeni eden izmed parlamentarcev ali več – oceni, da je prišlo pri drugem parlamentarcu do kršitve poslanske etike….

Sama ocena seveda ne pomeni prav nič dokler tisti, ki je ocenil/a, da je bila storjena kršitev kodeksa, ne poda pobudo za oceno predsedniku ali podpredsedniku parlamenta, kateri potem pobudo predstavi v odločitev kolegiju predsednika parlamenta……ali je bil kodeks kršen se mora potem s sklepom izjasniti najmanj dvotretjinska večina članov kolegija…..

in z enako potrebno večino se po sklepu odloči še o izreku ene izmed predvidenih sankcij kršitelju, ki so sledeče :
– v primeru manjše kršitve se izreče opomin poslancu brez javne objave
– v primeru hujše kršitve sledi opomin z objavo na spletni strani DZ
– v primeru ponavljanja hujše kršitve pa sledi opomin z objavo na spletni strani DZ in razglasitvijo kršitve na naslednji seji DZ

In to je tudi vse od sankcij, katere so sami sebi določili parlamentarci….

Kogar koli je tujca zaneslo med Butalce, vsak jih je hvalil na glas – gnoja da imajo dosti in dober koruzen kruh, niti jim ne manjka dežja in sonca in poleti muh – kakor v paradižu da žive; samo pameti da nimajo prave.

Taka hvala je Butalcem dobro dela. In so dejali : “Ko imamo obilno vseh drugi dobrot, ni vrag, da ne bi dobili še pameti, kolikor treba – za denar je na prodaj vse. Potem bomo v Butalah brez napake !“…..

Don Marko M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *