Dobro je vedeti…..ali pak ne…..voljum 2….

Tudi zadnje znanstvene raziskave strokovnjakov nevrologije in psihologije so potrdile, da so osebe s smislom za črni humor bolj inteligentne ter splošno razgledane….

dojemanje črnega humorja, ki je tudi pogost spremljevalec satire, praviloma zahteva od posameznika večji napor in kognitivne sposobnosti, da je lahko tak humor razumljen, obenem pa so osebe, ki le tega razumejo bolj sproščene in čustveno stabilnejše…..

Don Marko M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *