Nemčija si je v dveh letih ustvarila 860.000 brezdomcev…..

Nemška Državna delovna skupina za pomoč brezdomcem (BAG) je objavila sveže podatke brezdomstva v državi, po katerih je število brezdomcev v Nemčiji od leta 2014 do konca leta 2016 naraslo za dobrih 150%, kar pomeni skupaj 860.000 brezdomcev….

BAG ocenjuje, da je sicer ta številka še višja, preko milijona, saj v svojem poročilu uporabljajo zgolj s sodelavci preštete brezdomce na terenu, ob čemer opozarjajo, da sta za tako skokovit porast kriva odločitev Merkline vlade iz 2015, ki je odprla vrata milijon beguncem, a glavni razlog tiči v državi sami, ki je zelo zmanjšala ponudbo socialnih stanovanj pomoči potrebnim.

Od 860.000 brezdomcev je 440.000 beguncev. Med 420.000 domačimi brezdomci, torej nemškimi državljani, pa jih 52.000 živi na ulicah, kar je 33% povečanje v zadnjih 2eh letih, okoli 150.000 jih živi pri svojcih, 32.000 oz. 8% domačih brezdomcev pa so otroci in mladoletni. In številke dnevno rastejo….

Zgrešeno stanovanjsko politiko je Nemčija začela izvajati takoj po 1990, po združitvi Nemčij, in od takrat je število državnih socialnih stanovanjskih enot upadlo za 60%, na zgolj še 1,2 milijona socialnih stanovanj, ker so občine, regijske oblasti ter zvezna vlada nekontrolirano in tudi pod ceno prodajale svoje stanovanjske površine zasebnim investitorjem.

Tako je država ustvarila pomanjkanje stanovanjskega prostora za svoje državljane v stiski, vzporedno pa so zasebni investitorji kakopak dvignili cene najemnin stanovanj v nekdanjih socialnih zgradbah, predvsem najbolj iskanih eno in dvo sobnih stanovanj, v takšne višave, da si jih ljudje enostavno niso mogli več privoščiti, čemur je sledila absurdna situacija privat praznih stanovanj na eni, ter porast brezdomcev na drugi strani.

Po objavi najnovejših podatkov brezdomstva v Nemčiji je direktorica BAG-a pozvala zvezno vlado in občinske oblasti, da takoj in odgovorneje pristopijo reševanju stanovanjske politike, posledično brezdomstvu, z odkupovanjem praznih stanovanj od privatnih lastnikov ter podjetij, vzporedno pa maximalno vzdignejo občinsko oz. državno subvencioniranje najemnin socialno ogroženim ter brezdomcem.

Vsaka podobnost poteka nemškega brezdomstva s slovenskim je zgolj naključna. Slovenski politiki namreč prisegajo, da je edino sveto in prav tako, kot delajo nemški politiki, tako da so naši parlamentarci, z župani vred, še vedno zgolj v tisti fazi razprodajanja občinskih, državnih stanovanj, učinkovito reševanje stanovanjske problematike socialno ogroženih ter brez domcev pa bo, ko bo…..

Don Marko M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *