Le dobrih 10 let mineva odkar je bilo partnersko varanje tudi v Evropi kaznivo dejanje, z zaporno kaznijo….

Po 158 letih so tudi v Indiji ukinili zakon, po katerem je bilo prešuštvo kaznivo dejanje, ki je izvajalce tega hobija nagrajeval s 5 leti zaporne kazni…..Indijsko vrhovno sodišče je namreč ugodilo pobudi 41 letnega, v Italiji živečega, indijskega poslovneža Josepha Shine, ki je trdil, da je (bil) ta zakon neustaven in diskriminatoren do žensk….

Shineu je v sodnem postopku sicer zelo ostro nasprotovala indijska vlada, ki vztraja, da bo razveljavitev tega zakona vplivala na svetost zakona, zakonitost prešuštva pa bo škodovala zakonskim zvezam…..a sodišča njih argumentacija ni zadovoljila, zakon je razveljavljen in v Indiji se začenjajo neke nove dimenzije…..

Varanje je kakopak zelo širok pojem, ki nikakor ni omejen zgolj na prešuštvo, čeprav se le tega najpogosteje uporablja v navajanjih, a prešuštvo je zgolj posledica raznih predhodnih oblik varanja nefizične narave…..

Dejansko je bilo prešuštvo praktično po celem svetu zakonsko kaznivo, tudi z zapornimi kaznimi, vse do poznih 90ih let prejšnjega 100letja in v številnih državah sveta so prešuštvo “legalizirali” šele v tem 21. stoletju…..

Prešuštvo je sicer danes v 21. stoletju še vedno nezakonito v kar 21 zveznih državah ZDA, kjer še vedno upoštevajo star zakonski predpis iz RKC zapuščine, po katerem je ženska tretirana kot lastništvo….

Še vedno pa je prepovedano in takisto strogo kaznovano tudi v preostalih državah, kjer prevladujejo verski blazneži, kot recimo v muslimanskih državah šeriatskega prava, pa tudi na Tajvanu in izrazito katoliških Filipinih, kjer se prešuštvo še vedno kaznuje z zaporno kaznijo….

In Evropa ?….pa še do nekaj let nazaj ni bilo nič drugače, kot v zgoraj omenjenih državah….

V Evropi so namreč prešuštnike dolga 100letja, sploh po vseh državah kjer je bila oblastniško prisotna nasilna RKC, še posebej in večinoma ženske, brutalno kaznovali za skoke čez plot, ob čemer so uporabljali skupinsko kamenjanje, razna mučilna orodja, javno bičanje, pa do razčetverjenja s konji in obešanji oz. sežigi na grmadah…..

Šele v 19. stoletju so po Evropi te brutalne kazni prešuštnikom omilili in jih nadomestili z zakonskimi, kot so bili zaporna kazen, prisilno delo, včasih zajetno plačilo kazni…..

V naši mali podalpski je bilo kaznovanje za prešuštvo ukinjeno in s tem moralno sprejemljivo, no kakor za koga, šele po zaključku 2. svetovne vojne, torej v zahvalo Titovih partizanov v NOB, ki so takoj po osvoboditvi spočeli novo državo, socializem in posledično nove, celo dosti bolj napredne in liberalne zakone, kot jih spočenja Slovenija zadnjih 28 let….

A številne evropske države, ki so bile še vedno pod močnim vplivom RKC, so kaznovanje prešuštva in prešuštnikov ukinile dosti kasneje, Italija recimo šele 1969, Malta 1973, Luksemburg 1974, Francija 1975, Španija 1978, Portugalska 1982, Grčija 1983, Belgija 1987, Švica 1989, Avstrija 1997 in kot zadnja Romunija, ki je
prešuštvo legalizirala šele leta 2006….

Pred zaključkom pa še malo prešuštvovalne statistike naše male podalpske….od leta 1991, torej vstopa v neko še vedno nedoseženo samostojnost, pa do danes je prešuštvovanje poskočilo za 38%, tako da danes v skupnem seštevku kar 66% parov v (izven)zakonskem razmerju vsebuje najmanj enega partnerja, ki enkratno, občasno ali pogosto izvaja prešuštništvo…..

Spremenil se je tudi delež po spolu, ki je izpodrinil moško prevlado, tako da zdaj prevladujejo ženske in to v kar 71%, med temi pa prevladujejo po starosti tiste med 39 – 49 letom…..tako da tista ljudska pregovorna Balkana “Tako mlada a več Slovenka” ima še vedno svojo težo…..

Zanimivo pa, da med prešuštniki s kar 78% prevladujejo osebe, ki se deklarirajo kot člani raznih verskih skupnosti naše male podalpske in dobrih 70% med temi prešuštniki je katolikov….

Prešuštvo v naši mali podalpski torej že dobrih 73 let ni več kaznivo dejanje, čeprav se še vedno uporablja kot utemeljen in napogostejši razlog v ločitvenih primerih…..

In zdaj – si predstavljaš, da bi od nekod nekdo kapnil, ki bi zagnal referendum vprašanja “Ali se strinjaš, da je v Sloveniji prešuštvo kaznivo dejanje ?”, z zajetno denarno kaznijo ali celo zaporno kaznijo…..

no, v tem primeru bi bili, upam si trditi, deležni najbolj množične referendumske udeležbe od prvega dneva osamosvojitve, ki bi prekašala še tiste plebiscita…..pa v končni referendumski izid tudi ne dvomim…..

Don Marko M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *