Alenka Bratušek napovedala : “V enem mesecu bom za zapahe doživljensko spravila vse tajkune in kadre SDS v JS, z Janšo vred.”

Napovedala pa je tudi globinsko čiščenje polovice JS, novo banko in še tega. V soboto, točno ob opoldne, je Alenka Bratušek v ljubljanskem Portalu sklicala družabno srečanje za sedmo silo. Bil sem tam. Vse je že kazalo, da bo vse ostalo zgolj samo na neformalnem druženju, ob sicer odličnih leskovačkih mesnih ploščah in laškem hmelju, a po dobre pol ure je Bratuškova napovedala ekspresno tiskovko za zbrane novinarje in jo tudi izpeljala. S predstavitvijo naslednjih korakov njene vlade je osupnila vso zbrano sedmo silo, celo mene…..

Rahlo moteče je mogoče bilo v predstavljanjih novih korakov Bratuškove zgolj to, da je konstantno poudarjala svojo željo zaposlovanja ženskega kadra na praktično vsa področja v njeni pristojnosti, s čimer je bila še najbolj podobna kakšni materi kraljici kakšnega preživetega feminističnega združenja.

A če odmislim to njeno obsesijo, je v teh minutah prikazala več prašnikov, kot komplet njenih moških kolegov v parlamentu, z vsemi člani SDS dodatno. Sledijo napovedi bodočih dejanj Bratuškove, po vrstnem zaporedju, kot jih je predstavljala in se bodo zgodile v mesecu dni, kot sama pravi….

Breme kolektivne odgovornosti – ostre kazni
Da se ne bi ponovili Virant – Gorenak izginjajoči podpisi državljanov, sploh referendumski, napoveduje vlada Bratuškove ostre sankcije iz naziva kolektivne odgovornosti. Sankcije bo izvajala novo ustanovljena posebna komisija 20 članov, sestavljena izključno iz državljanov, ki niso člani politične stranke in/ali verske skupnosti.

Poslej bo torej odgovornost uslužbencev Javnega sektorja v  domeni kolektivne odgovornosti, kar enostavno pomeni, da bodo za nepravilnosti, spočete v izjavah, postopkih ali službenih dejanjih kolektivno odgovorni prav vsi sodelujoči.

Še bolj enostavno povedano. V kolikor bo javni uslužbenec že na najnižji stopnji izvedel nepravilnost, namerno nekorektno ali celo proti zakonito dejanje pri opravljanju svojega dela, bo za to početje v najkasneje 8 dneh kaznovan z do 50% svojega OD, v kolikor ga bo državljan prijavil posebni komisiji.

V primeru, da se bo ta nižji uslužbenec skliceval, da je njegovo početje plod direktive nadrejenega, bo v enaki meri kaznovan tudi njegov nadrejeni. V kolikor bi se tudi njegov nadrejeni skliceval na svojega nadrejenega, bo v enaki meri kaznovan tudi ta. In tako vse do ministra. Velja tudi v obratni smeri, od ministra do uslužbenca.

V primeru 3x kaznovanosti uslužbenca JS, zaradi omenjenih parametrov neodgovornega opravljanja dela, sledi avtomatična prekinitev delovnega razmerja, z dodanim sklepom trajne prepovedi opravljanja del v JS ali delih neposredno povezanih z JS.

Nova banka – dobra banka
Bratuškina vlada se je odločila tudi s prenehanjem dokapitalizacij v NLB in NKBM, v kateri je bilo do sedaj zmetanih že 3 milijarde dokapitalizacij, a je sploh NLB kljub temu v vedno enakem minusu. Zaradi tega bo sledilo….

NLB in NKBM bosta poslej prepuščeni svoji usodi, saj se država iz njiju umika v celoti in dokončno. Namesto njiju bo Bratuškova ustanovila novo banko – Državljanska banka.

Iz NLB in NKBM bo vlada Bratuškove v Državljansko banko prenesla vsi depozite državljanov v višini 16 milijard, kakor tudi tiste 4 milijarde pravnih oseb. Prenesene pa ne bodo vse bivalne nepremičnine, katere sta banki zadrževali pod hipotekami. Te nepremičnine bo namreč vlada razprodala v mesecu mladim družinam in socialno ogroženim in sicer po ceni 10€ za kvadratni meter.

V novo Državljansko banko pa ne bodo preneseni niti t.i. slabi krediti. Kaj in kako bosta NLB in NKBM počeli s temi slabimi krediti je, kot pravi Bratuškova, njuna stvar, a dvoma ni nobenega, da obe banki ne bosta dobili več niti centa iz naziva dokapitalizacij državljanov ali vsake oblike podpore od države.

Serijske odpovedi v Javnem sektorju, najvišja plača 2k €
Virantova plačna reforma še iz prve Janševe vlade, ki je v neslutene razsežnosti razbohotila plače JS, bo razveljavljena. Kot navaja Bratuškova, je Virantova reforma ustvarila preveč potratnosti in nepravičnosti, onemogočala je napredovanje sposobnim in dajala dobro plačano potuho nesposobnim.

Poslej bo najnižja plača v JS znašala 1k, najvišja pa 2k €, vključno z malico in enotnim pavšalnim zneskom za potne stroške, za obdobje naslednjih 3eh let. Nadurno delo ne bo več plačano. Po preteku tega 3 letnega obdobja bo uveden nov koncept oblikovanja mesečne plače –  plačilo dela na osnovi izobrazbe bo ukinjeno in ga bo nadomestila oblika plačila zgolj na osnovi dejanskih rezultatov in učinkovitosti dela, ob upoštevanju bremena kolektivne odgovornosti.

Zaposlitve za nedoločen čas v JS se ukinjajo. Na osnovi Vizjakovega delovnega zakona bo v bodoče v JS zaposlitev možna zgolj na osnovi enoletne pogodbe. Po oceni Bratuškove se bo število zaposlenih JS v naslednje pol leta, predvsem zaradi uvedbe bremena kolektivne odgovornosti, zmanjšalo za 40 %. V izogib nezaposlenosti bo Bratuškova tem 40% ponudila javna dela za plačo 500€.

Obenem pa se uslužbencem JS, vključno z nadzorniki in upravami podjetij, ukinjajo odpravnine na vseh področjih in ne glede na obliko prenehanja pogodbenega sodelovanja. Člani političnih strank ali verskih skupnosti pa se poslej ne bodo več mogli zaposliti v JS, obstoječim s tem statusom pa bo prekinjeno delovno razmerje s koncem letošnjega leta.

Oster in neusmiljen boj proti korupciji
Po razlagi tega poglavja prisotnim novinarjem, jo je novinarski kolega vprašal ali to velja tudi za Jankovića. In Bratuškova je izstrelila kot iz topa : “Seveda. Je na prednostni listi, skupaj z Janšo.”

Neusmiljen boj proti korupciji bo Bratuškova, kot pravi, začela takoj. Najprej bo počistila uslužbence JS nepotističnega statusa, spremenila bo postopke javnih razpisov, na katere se poslej ne bodo več mogli prijavljati tisti, ki so že kdaj prejeli sredstva iz tega naziva.

Uredila bo plačilno disciplino, kjer bo država prvi vzor poslovanja, vsem neplačnikom pa bo po hitrem postopku odvzet status pravne osebe in istočasno izdana odredba trajne prepovedi opravljanja zasebništva.

Verske skupnosti bodo obdavčene kot vsi pravni subjekti, tako finančni prejemki vseh oblik kot lastništvo nepremičnin iz naziva dejavnosti. Odločitev temelji na strokovnem poročilu, da verske skupnosti pri nas letno korupcijsko utajijo za povprečno 5 milijard.

Obenem Bratuškova napoveduje tudi čistko v zdravstveni blagajni, v kateri korupcija letno “požre” do 3 milijarde, prizaneseno pa ne bo niti črnograditeljem, saj bo razveljavljen Černačev zakon tudi za nazaj. Za pospešena rušenja črnih gradenj in kaznovanje lastnikov z najnižjo kaznijo 50k €, pa bo ustanovljena posebna delovna skupina 100tih državljanov, ki bodo rušili črne gradnje brez vnaprejšnjih opozoril.

Usklajevanje s protestniškim gibanjem
Bratuškova je še posebej poudarila, da bo njena vlada dosti bolj dosledna do zahtev protestniškega gibanja, s katerimi namerava izvajati pogovore vsakih 14 dni, v primeru nadaljevanj protestov pa bo umaknila vse ograje izpred parlamenta, varovanja pa ne bodo več izvajale posebne policijske enote, ampak zgolj redni uniformiran kader. Protestnikom, ki so že prejeli plačilne naloge za prekrške v okviru protestov, bodo prekrški izbrisani, že vplačane kazni pa v celoti povrnjene.

Tajkuni in kadri SDS v doživljenski zapor
Daleč najbolj ostre ukrepe pa je predsednica vlade napovedala zoper tajkune. Serijsko in prednostno po najkrajših postopkih bodo romali v zapor, premoženje pa jim bo odvzeto. Hitrost v tem početju ji bo omogočal njen nov dekret policiji, tožilstvu in sodstvu, kateri bodo poslej lahko uporabili prav vse vzvode dokaznega bremena, vključno s prisluhi in odvetniki tajkunov ne bodo več imeli možnosti, da bi bi lahko zahtevali izločitve dokazov.

Bratuškova trdi, da obstaja izdelan seznam teh skorumpiranih kadrov in tajkunov z vsemi imeni in številkami že vsaj dve leti, obenem pa je izrazila začudenje, da prejšnje politične garniture teh imen niso hotele javno objaviti, kar sama sicer namerava objaviti naslednji teden.

Že vnaprej pa je napovedala, da je na seznamu zajetno število kadrov SDS, katere je Janša postavil še v času svoje prve vlade, kakor tudi druge, in za katere ima že sedaj dovolj dokazov, da jih bodo prednostno obsodili na doživljenske zaporne kazni, skupaj s  predsednikom SDS Janezom Janšo.

Ker je, kot je znano, Janez Janša pred časom že zbežal iz Slovenije in v tujini “svetuje” določenim medijem in bonitetnim hišam, kako Sloveniji nižati ocene in ji poslati Trojko, bo za njegovo aretacijo izdana mednarodna tiralica, poleg iskanja naših specialnih usposobljencev.

Končno socialna država
Tudi na tem blogu sem že v času sprejemanja socialne zakonodaje Ivana Svetlika opozarjal, da bo ta njegova zakonodaja pogubna za zajetno število državljanov in da Pahorjev SD s to potezo samo potrjuje, da si ne zasluži pojma socialno v svojem imenu, celo biti v tej državi ne, saj s to potezo prekoračujejo celo vse krutosti kapitalizma.

Pahor je bil sicer za to potezo nagrajen s položajem predsednika države, uradni podatki analize učinkov te socialne zakonodaje pa so , na žalost, samo potrdili mojo takratno napoved o prehodu 500k državljanov v revščino. Prvih 300k v revščino je tako takrat expresno ustvarila Pahorjeva vlada, dodatnih 200k pa je dotolka Janševa vlada.

Imuna na ta pojav ni ostala niti Bratuškova. Svojo ministrico Anjo Kopač Mrak, ki je tesno sodelovala s Svetlikom pri pripravi takratne socialne zakonodaje, je postavila na stranski tir samo zato, ker je Mrakova izjavila, da se bo pogajala o dvigu socialnih transferjev na samo 280 €, kar je bila sicer tudi predlagana kvota Svetlika, katero je Janša potem spravil na 260 €.

Bratuškova je napovedala, da bo v celoti upoštevala uradne podatke analize učinkov socialnega zakona Svetlika, zato bo zakon spremenila. Obenem bo socialne transferje dvignila na 400 €, šolarjem povrnila malice in štipendije, staršem otroške dodatke brez upoštevanja premoženja ob izračunu, upokojencem pa vrnila vse odvzete jim dodatke ob dvigu najnižje penzije na 650 €.

Ob koncu te mini konference Bratuškove, ki se je sicer raztegnila na 30 minut, je predsednica vlade republike Slovenije napovedala še izredno sejo v DZ za sredo, v neposrednem tv prenosu, na kateri bo podrobneje predstavila zgornje napovedane ukrepe, kakor tudi vse dodatne.

Vsekakor pa se je Alenka Bratušek izkazala kot odličen gostitelj in vprašanje kdo je to pogostitev plačal, v bistvu sploh ni pomembno.

p.s.
Ta avtorski zapis je skladen tematiki vsebine prazničnega dne današnjega datuma in namenjen zgolj v to rabo.

Don Marko M

Alenka Bratušek sanja kraljico (blog Don Marko M)

11 nepozabnih je do tvojega trenutka povedalo za zapis “Alenka Bratušek napovedala : “V enem mesecu bom za zapahe doživljensko spravila vse tajkune in kadre SDS v JS, z Janšo vred.”

 1. Hej, škoda, da je prvi april, te ukrepe pošlji Bratuškovi in naj jih prednostno uveljavi in začne izvajati, to je edina pot !!!!!!!!
  L.p

 2. Mucek,smo se z mojimi kombinatkami v službi dobro segrele,ko smo brale tole.Potem si napisal zadnji stavek.Dobro si nas tisto,kar moški dela ženski. 😉 🙂

 3. Dragica

  v resnici sem Bratuškovi samo posodil drobtinico svojega programa, s katerim bom kandidiral na naslednjih volitvah….saj bo Bratuškova v sredo javno povedala, kdo je avtor teh ukrepov…. 😎

 4. Ivonca

  ja, to so mokre sanje vsakega pravega moškega – večim ženskam naenkrat dati, kar moški daje ženski….ostalo sem že Dragici povedal….. 😎

 5. 2. Aprila se bere tudi lepo, če bo tvoem prpgramu bo tudi ok, saj sanjamo pa ja še lahko.

Leave a Reply

Your email address will not be published.