Cerar in SMC razmetavata milijone državljanov v zasebne žepe Američanov

Cerar in SMC vedno bolj nazorno kažeta, kako tlačiti denar državljanov v tuja zasebna podjetja v Sloveniji. Brez žegna Mramorja pa se itak nič od tega ne bi zgodilo……

Tokrat so se v SMC pohvalili, da rešujejo 110 delovnih mest v Sloveniji. Tistih par tisoč že uničenih tokrat ne bomo šteli. Reševanje delovnih mest zveni zanimivo, sploh če gre za podjetja v Sloveniji. Kar še ne pomeni, da gre za slovensko podjetje.

Naši politiki zelo radi že leta subvencionirajo z zajetnimi milijoni tujce, ki so tako ali drugače postali (so)lastniki slovenskih podjetij. Gre za zelo zanimiv proces, ki se je začel okoli 2005 in teče vse do danes neprekinjeno, ko tujci pridejo kupiti slovensko podjetje z denarjem, katerega nimajo, prejemajo državne subvencije za delavce, katere mečejo na cesto, davčne odpustke, profite pa odpeljejo v tujino in potem razvalino podjetja vrnejo državi.

Tokrat so v SMC sklenili, da bodo z nepovratno državno pomočjo subvencije pomagali nekdanjemu podjetju kuhinj in notranje opreme Gorenja, Arosa Mobilii iz Limbuša. Gorenje je imelo v Arosa Mobilia 100% delež v podjetju manj kot leto med 2012 – 2013, nakar je 100% lastniški delež pristal v rokah ameriških vlagateljev CoBe Capital Advisors GmbH iz New Yorka, pod vodstvom menedžerja Plümper Huberta.

Pod ameriškim vodstvom pa je podjetje zašlo v težave, čeprav so napovedovali oh in sploh izboljšanja poslovanja ob prevzemu, pa osvajanja evropskih in svetovnih tržišč. In kot je to postala kar praksa tujih lastnikov podjetij v Sloveniji, so se tudi tej ameriški lastniki obrnili na naše politike, da jim pač dajo – denar, kaj pa. Državni denar. Turneja Cerarja po Ameriki očitno ni bila brca v temo….

Skratka – Cerar in SMC so se odločili dati tem američanom Arosa Mobilia državni denar pod nekim sodobnim načinom, kar so obelodanili tudi na svoji spletni strani :

Vlada na pobudo našega poslanca Preloga odobrila pomoč podjetju Arosa Mobilia iz Limbuša in ohranila 110 delovnih mest…….31. marec 2016

Vlada bo podjetju Arosa Mobilia iz Limbuša dodelila finančno pomoč v višini 200 tisoč evrov, s katero bo ohranila 110 delovnih mest. Pomoč bo dana za prestrukturiranje po pravilu »de minimis« v obliki subvencije. Na pobudo poslanca SMC Ivana Preloga so pri ministru Počivalšku že v lanskem letu potekali sestanki in aktivno iskanje rešitve za to podjetje, ki je zašlo v likvidnostne težave. Minister je takrat obljubil, da bo storil vse potrebno za ohranitev 110 delovnih mest, to obljubo je tudi držal. Več o tem lahko preberete tukaj.

Tekom vladnega obiska v Podravju sta minister Počivalšek in poslanec Prelog zopet obiskala podjetje ter predala veselo novico, da jim je strokovna medresorska skupina podala pozitivno mnenje glede odobritve pomoči po načelu de minimis. Družba Arosa Mobilia, d. o. o., je namreč na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podala vlogo za odobritev pomoči po pravilu »de minimis« za tekoče poslovanje podjetja višini 200.000,00 evrov v obliki subvencije. Strokovna medresorska komisija je vlogo proučila in izdala sklep, v katerem Vladi RS predlaga odobritev pomoči.

Prestrukturiranje družbe se bo celovito reševalo, ko bo sprejet Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah in s tem vzpostavljena shema »reševanje in prestrukturiranje«. Družba je 29. 3. 2016 predložila potrjen program prestrukturiranja.”

Koliko je nezakonitosti v podeljevanju subvencije Arosa Mobilie

To, da bi 200.000 €, katere namerava Cerar s svojo vlado v bistvu podariti v obliki nepovratne subvencije, lahko rešilo 110 delovnih mest lahko verjame, kdor pač hoče, a Arosa Mobilia navaja, da ima 200 – 250 zaposlenih, kar pomeni, da jih bo 90 – 140 ostalo brez dela, 110 pa bi ga obdržalo zaradi te subvencije. Dejansko bo torej Cerar s SMC in vlado rešil kaj ali koga ?

Dosti bolj pa se lahko začne zatikati ob spoznanju, da se pravilo “de minimis”, na katerega se SMC sklicuje, sicer uporablja za vse sporazume, katerih cilj je omejevati konkurenco na enotnem trgu. Omejevati konkurenco…..

Predvsem pa uredba Evropske komisije o pomoči “de minimis” določa pogoje za uporabo pravila de minimis pri državnih pomočeh, med katerimi navaja :
– zgornji prag pomoči običajno znaša 200.000 evrov v obdobju treh davčnih let
prepovedane so de minimis pomoči za podjetja v težavah

In gremo zdaj spet do SMC, ki na svoji spletni strani svojo zahtevo za državno pomoč subvencije Arosa Mobilii lepo pojasnijo :
“Poslanec Prelog je že v lanskem letu sodeloval pri sestankih in aktivnem iskanju rešitev za podjetje (Arosa Mobilia), ki se je znašlo v likvidnostnih težavah.”

Zakaj se torej podeljuje nepovratna državna subvencija podjetju v težavah, za nameček še ameriškemu, verjetno vedo le v SMC……In Arso Mobilia je le pljunek razmetavanja državnega denarja Cerarjeve vlade, ki ima glede tega tudi čvrsto podporo opozicije, levo-desno komunajzarsko ropanje pač.

Smisel neoliberalne EU so državna financiranja zasebnega sektorja

Razmetavanje z denarjem državljanov za polnjenja žepov zasebnikov, sploh tujih v naši državi, se očitno nadaljuje. Kar je seveda namerno (o)škodovanje državnega premoženja in državljanov.

Lahko je namreč biti zasebno podjetje, če te država financira z raznimi subvencijami, kar je po drugi strani povsem nepravično do preostalih zasebnih podjetij, ki se morajo sami boriti za svoj obstoj na trgu brez pomoči državnih sredstev.

Če so že nekateri hoteli kapitalizem, neoliberalizem, potem pa se ga dajmo igrati, kot je treba in kot je prav. Sprostimo konkurenco brez ovir(anj), sprostimo birokracijo, razbremenimo davke plač delavcev zasebnikom, jasno določimo plačilno disciplino in še kaj, ampak…..Predvsem pa – strogo ločimo državno in zasebno.

Tako jasno strogo, da zasebni sektor ne more biti upravičen do nobenih suvencioniranj iz državne blagajne, niti centa. Državni denar je namenjen finaciranju državnega, zasebni denar pa naj bo financiranju zasebnega. In kdor je zaposlen v državnem sektorju enostavno ne sme biti istočasno ali vzporedno v zasebnem, sploh ne za isto dejavnost. T.i. “javno-zasebna partnerstva” pa so itak zgolj legalne pralnice denarja…..

Dokler tega ne razčistimo se nam bodo še naprej prikazovali razni Zvon 1,2 in ostali, ki so pristali v DUTB, torej zasebniki, ki so počrpali državna sredstva, jih zagonili, vrniti jim ni bilo treba nič, odgovornosti nobene, za nameček pa državljani potem še financiramo ta propadla zasebna podjetja v DUTB, da jih spet spravijo v prodajo in promet, po možnosti pa jih tako očiščena kupijo ravno tisti, ki so jih uničili, z denarjem katerega so hranili v sanjskih oazah.

Državljani te igrice parazitov določenega dela zasebnega sektorja, sploh tistih Milič Hribarjevih, ki se z žegnom politikov nekaznovano vozijo skozi (poslovno) življenje državljani zelo drago, v milijardah, plačujemo. Če bi bilo državno jasno ločeno od zasebnega, brez državnih financiranj zasebnega, bi državljani prihranili milijarde in ne imeli nobenih težav s servisiranjem državnega.

Očitno tudi Cerar s svojim SMC in svojo vlado, ki je isti zmazek kot prejšnja, predprejšnja, predprejšnja in predprejšnja, na kar smo sicer nekateri opozarjali že pred volitvami, nadaljuje namerno uničevanje državnih podjetij in blagajne v prid zasebnim, tudi tujim zasebnim podjetjem in kot takšen ni rešitev, pač pa poglabljanje problema.

Nikakor se ne bi smelo zgoditi, da država razmetava denar državljanov za raznorazne subvencije financiranj zasebnega sektorja. Nikoli in nikakor. Kar je privat, naj bo privat in naj posluje privat, brez vsake državne finančne ali drugačne pomoči. Temu rečemo liberalizacija prostega trga……in zdrav kapitalizem. Vse ostalo so neoliberalni paraziti, ki živijo izključno na račun molzenja državnega, kar je še bolj izprijeno, kot komunizem……

Don Marko M

SMC (blog Don Marko M)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *