Cerarjeva vlada daje zasebnemu šolstvu 100% financiranje in 1x več denarja, RKC pa hoče več – a država ni dolžna plačevati zasebno šolstvo….

Najprej je dobro vedeti, da je ves ta kraval okoli morebitnega vpisa (ne)financiranja zasebnega osnovnega šolstva v Ustavo zgolj vaginin dim ideoloških prepucavanj, s katerimi parlamentarne stranke zgolj nabirajo predvolilne simpatije pred prihajajočimi volitvami in s tem manevrom samo odvračajo pozornost naroda od bistva…..

Skratka naši parlamentarci brijejo norce iz naroda in ga manipulatorsko rolajo, da se kregari med seboj okrog oslovske sence. Dejstvo je, da ni prav nobene potrebe po spreminjanju 57. člena Ustave in ga tudi ne bo, saj le ta že dovolj jasno določa, da je v naši mali podalpski izobraževanje svobodno, osnovnošolsko izobraževanje pa je obvezno in se financira iz javnih sredstev.

V nadaljevanju pa, že 20 let, to ustavno določilo spremlja veljavna zakonodaja Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), zato dodatno vpisovanje v Ustavo, da bo zakon urejeval to financiranje nima nobenega smisla.

Še bolj enostavno je razumeti, pa če komu paše ali ne, odločbo Ustavnega sodišča, ki je ugotovilo neskladnost prvega odstavka 86. člena ZOFVI, ker določa zasebnim šolam, ki izvajajo programe javnega šolstva, plačevanje države 85% sredstev, medtem ko država javnim šolam za iste programe plačuje 100%.

Dvoma tukaj pač ni – če država podeli nekomu koncesijo za izvajanje državnega programa, v tem primeru osnovnega šolstva, pa naj jo podeli za program v celoti ali pak posamezen del programa, potem je pač ta država dolžna plačati povsem enako in v enaki višini zasebno šolo, ker ta program izvaja, kot javno šolo, pa ne glede ali javni program v svoji zasebni osnovni šoli izvaja RKC, Pravoslavna, Islamska ali katerakoli verska organizacija oz. zasebna organizacija nasploh.

Gre za čisto enostavnost narave posla, kjer naročnik naroči izvajanje določene storitve določenemu izvajalcu in naročnik je pač dolžan naročeno storitev tudi plačati po veljavnem ceniku. Glede tega sploh ni kaj debatirati.

Zato lahko začnemo debatirati o tistem poglavitnem stvarnem problemu, ki je, vsled teh opletanj o spremembi Ustave, bil potisnjen v ozadje, a dejansko so vsi ti silni vriski, pisk, javni linči, obsojanja, predvsem slovenske RKC, z njimi še SDS ter NSi na eni strani, ter Cerarjevo vlado, Levico, Bratuškovo na drugi strani glede spreminjanja Ustave le prikrivanje izvirnega greha.

Namreč, Cerarjeva vlada je aprila 2017 poslala v parlamentarno obravnavo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s sprejetjem katerega bi bila izpolnjena zahteva že pred 3 leti izdane odločbe ustavnega sodišča, ki zahteva izenačitev državnega financiranja zasebnega osnovnošolstva z javnim.

Predlog tega zakona ne le da izpolnjuje ustavnega sodišča zahtevano, pač pa zasebnemu šolstvu ponuja še dosti, dosti več, a tudi po tretjem branju in že decembru pred vrati paralmentarci še niso pripravljeni sprejeti le tega, saj ga vsakič, z novimi in novimi zahtevami dopolnil, ovirajo v sprejetje poslanci SDS in NSi, ki ščitijo interes RKC zasebnega šolstva.

SDS je celo vložil interpelacijo zoper ministrico za šolstvo, ker še vedno ni izpolnjena zahteva US s sprejetjem zakonske ureditve financiranja zasebnega šolstva, v isti sapi pa so in še vedno ovirajo sprejetje tega predloga zakona s svojimi nerazumnimi zahtevami.

Zato tudi se je zgodil vladni manever napovedi spremembe Ustave, na izsiljevanje se pač odgovori na enak način, a če kdo misli da je Cerarjeva vlada uboga, ker se je morala tako zoperstaviti pristiskom zahtev predvsem RKC preko SDS, NSi, potem se zelo moti, saj Cerarjeva vlada v tem novem predlogu zakona ne le da izpolnjuje zahtevo US in tako namenja zasebnim šolam 100% financiranje javnih programov, pač pa jim namenja še za vsaj 30 milijonov več denarja, kot do sedaj.

A tudi to ni dovolj predstavnikom verskih zasebnih šol v naši mali podalpski, ki trenutno zajemajo 76 zasebnih vrtcev (katerih število se vsako leto povečuje), 5 osnovnih šol, 6 srednjih šol, ter Teološko fakulteto, ki so v lasti verskih organizacij od RKC, do Waldorfske šole ter Montessori inštituta.

Od leta 2000 je država za financiranje navedenih porabila že preko 300 milijonov, v kar pa ni všteto državno financiranje še preostalih 13 zasebnih visokošolskih zavodov, ki je pobralo še skoraj dva krat toliko državnega denarja.

Zakaj torej RKC, s podporo SDS in NSi, noče sprejeti tega več kot očitno zanje ugodnega novega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in tako namerno zavirajo parlament, da se lahko izpolne odločba ustavnega sodišča, kar so nenazadnje celo sami zahtevali ?

Odgovor je lahko tudi zelo enostaven – sramotna lakomnost pohlepa, parazitsko polnjenje žepov na račun vseh državljanov. A gremo po vrsti…..

Izvirni greh vseh (do)sedanjih problemov financiranj zasebnega šolstva se je začel vrteti že s proti Ustavnim podpisom sporazuma med Slovenijo in Vatikanom

Zavrtimo čas nazaj, v april 2000, ko je slovensko RKC diktiral zloglasni Franc Rode in ko je janševa vlada v pogajanjih sprejela usklajeno besedilo sporazuma z Vatikanom, ki je stopilo v veljavo v času Drnovškove LDS vlade decembra 2001, ko sta zunanji minister Dimitrij Rupel in takratni tajnik vatikana nadškof Jean Louis Tauran podpisala sporazum med Slovenijo in Vatikanom, t.i. “vatikanski sporazum”.

Januarja 2002 je Drnovškova vlada določila besedilo predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med Slovenijo in Vatikanom in ga poslala v obravnavo in sprejem državnemu zboru. Zaradi številnih pomislekov ter nasprotovanj javnosti, kakor nekaterih parlamentarcev, da je sporazum neskladen z našo Ustavo, je vlada predlog zakona poslala v ustavno presojo.

ZLSD, današnja SD je grozila celo z referendumom, edini jasno nasprotujoči temu zakonu in sporazumu z Vatikanom pa so bili Jelinčič s svojo SNS, medtem ko je današnji predsednik Borut Pahor takrat izjavil, da “ustavno sodišče ne more “potrditi” takšnega sporazuma”.

A ustavno sodišče je naredilo natanko to, saj je ugotovilo, da vatikanski sporazum ni v neskladju z našo Ustavo, a pozor – le pod pogojem, da bo katoliška Cerkev pri svojem delovanju spoštovala in upoštevala pravni red Republike Slovenije. Torej, kar naš pravni red določi, to morata Vatikan in slovenski katoliki spoštovati in izvajati, brez ugovorov.

Tako je potem januarja 2004 DZ, s podporo 44 poslancev za in 12 poslancev (7 iz ZLSD, 3 iz SNS ter 2 iz SMS) proti, ratificiral vatikanski sporazum, ki je stopil v veljavo maja istega leta, ko sta tedanji premier Anton Rop in državni tajnik RKC Angelo Sodano v Vatikanu izmenjala ratifikacijski listini. Na tej seji je sicer zelo odmevala izjava SDS, da veljavnost vatikanskega sporazuma pomeni “zadnji ostanek in zadnji trzljaji stalinizma na Slovenskem”.

Kot danes vemo, so dejstva jasna – predstavniki RKC v naši mali podalpski praktično že od prvega dneva samostojnosti, od podpisanega sporazuma dalje pa sploh, izvajajo redna groba, proti zakonita, proti ustavna ter kriminalna dejanja v zajetno škodo vsem državljanom Slovenije, s čimer RKC grobo krši še lastne zaveze iz sporazuma in moje mnenje je, da so več kot izpolnjeni vsi pogoji, da bi morala Slovenija odstopiti od tega sporazuma z Vatikanom.

Ne pozabimo – država ima pravico odreči vsako obliko financiranja zasebnih vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ter fakultet….

Jasno je treba vedeti in razumeti, da je od države sicer lepo in korektno, da dovoli obstoj zasebnega šolstva in za to tudi urediti ustrezno zakonodajo, a obenem je treba jasno vedeti in razumeti, da država Slovenija nikakor ni dolžna financirati zasebnega šolstva, na noben način.

Da obstaja mednarodna pravica do izbire zasebnega šolanja sicer ni sporno, saj jo navaja tudi Splošna deklaracija človekovih pravic, po kateri imajo starši pravico do izbire vrste izobrazbe za svoje otroke, kot ni sporno določilo Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki določa pravico staršev, da izberejo za svoje otroke tudi take šole, ki jih ni ustanovila javna oblast, v kolikor ustrezajo minimalnim standardom, ki jih določi ali predpiše država.

Vlogo zasebnega šolstva je zelo jasno razložilo tudi Evropskega sodišča za človekove pravice, ki ne obvezuje države, da ustanavlja ali financira zasebne šole, obenem pa ne prepoveduje financiranja zasebnih šol iz javnih sredstev.

Kar enostavno pomeni, da državi enostavno ni potrebno ustvarjati kot tudi ne financirati zasebnega šolstva, od vrtcev dalje, v kolikor se tako odloči. Pa naj gre za zasebne šolske enote, ki so v lasti verskih skupnosti ali pak katere druge pravne oblike.

In Slovenija, tako kot preostale razvite države EU, jasno oznanja svojo sekularnost, kar zelo jasno podkrepi tudi v ustavi s 7. členom, ki jasno navaja – Država in verske skupnosti so ločene.

Ločene pa pomeni, da sicer lahko bivajo v sožitju, a ena se nima pravice vtikovati v drugo na nobenem področju, posledično to pomeni, da nobena verska skupnost, zasebna organizacija, nima pravice zahtevati od Slovenije financiranje njih dejavnosti. Klicaj.

In da, z našimi parlamentarci se bo treba resno pogovoriti, zakaj to proti ustavno in proti zakonito prepletanje države s Cerkvijo, kamor sodi tudi državno financiranje šolskih dejavnosti te verske organizacije, dopuščajo in celo izvajajo, za kar bodo morali nekoč kazensko odgovarjati.

S predlogom novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Cerarjeva vlada daje zasebnemu šolstvu 100% financiranje in še preko 30 milijonov več denarja

Pa gremo k bitu zgodbe tokratne parlamentarne namere financiranja zasebnega šolstva ki, kot rečeno, ni v napovedanem, polemičnem in nerealiziranem vpisu določenega stavka v Ustavo, pač pa v svežem predlogu novele zakona financiranja zasebnega šolstva, ob čemer ni dvoma, da vsak cent, katerega nameni država za financiranje zasebnega šolstva pomeni obenem cent manj za javno šolstvo.

In zaradi tega predloga zakona je skočila v zrak slovenska katoliška klika tako zelo, da je še apostolski nuncij v Sloveniji Juliusz Janusz najprej penasto (za)žugal na srečanju pri predsedniku DZ Milanu Brglezu, nakar je odvihral še v Rim na srečanje s papo Frančiškom, kjer je v programu radia Vatikan ostro kritiziral in obtožil našo vlado in cel parlament, torej vse nekatoliško opredeljene državljane naše male podalpske, da ne spoštujemo leta 2001 podpisanega vatikanskega sporazuma.

Pa si poglejmo nekaj pomembnejših točk tega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Po predlagani, in po tretjem branju zelo verjetno tudi sprejeti noveli, če sprejetja ne bodo ovirali RKC, SDS ter NSI, bo država v bodoče zasebnim osnovnim šolam, ki bodo izvajale program 9 letne osnovne šole z javno veljavnostjo, zagotavljala 100% sredstev (do zdaj 85%).

Vse zasebne šole bodo lahko dodatna sredstva od države pridobivale tudi s sodelovanji na natečajih za učila ter učne pripomočke, ki so namenjeni javnim šolam. Za nameček pa se bo zasebnim šolam plačevalo še stroške vzdrževanja, omogočeno pa jim bo tudi, da bodo vsa izplačila iz šolskega sklada deležna davčne oprostitve v celoti.

Za neobvezno jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter izbirne predmete bodo zasebne šole prejemale 85% kritja stroškov od države. To praktično pomeni, da bodo zasebne šole pri pokrivanju stroškov od države izenačene z javnimi, za kar bo šlo najmanj 30 milijonov, poleg rednih plačil.

To so na novo zadeve, ki so lastnike zasebnih šol razveselile, zdaj pa še druga plat, zaradi katere, sploh RKC, peni. Po novem bodo lahko namreč državni strokovni sveti zasebni šoli tudi preklicali pridobljeno javno veljavnost programa, če se bo pri nadzoru programa ugotovilo, da na šoli sprejetih obveznosti javnega programa ne izpolnjujejo.

V nadaljevanju bodo lahko zasebne šole in druge, tudi že potrjene, organizacije javno veljavne programe izvajale le pod dodatnim pogojem, da prej pridobijo soglasje ministra za šolstvo, kateri bo, v kolikor bo podelil koncesijo za 5 let, določil tudi v katerem obdobju bodo lahko zasebne šole izvajale javni program.

In ker se vse vrti okoli denarja, namesto okoli otrok, je še najbolj pomembna določba novele, zaradi katere so predstavniki zasebnega šolstva, sploh RKC, še dodatno strastno skočili v zrak , da zasebne šole, ki bodo pridobile za izvedbe javnega obveznega dela izobraževalnega programa 100 % javnih sredstev, ne bodo več smele zaračunavati staršem šolnin.

S tem pa se vse tri verske organizacije, od katoliške RKC, Waldorfske šole ter Montessori inštituta, ki že itak diskriminatorno vpisujejo otroke v svoje šole in ki so do sedaj od države pobrale že preko 300 milijonov za svoje vrtce in šole, RKC jih je sama potržila preko 150 milijonov, nikakor ne strinjajo in so enoglasno napovedale, da se šolninam pač nimajo namena odpovedati.

In to kljub temu, da bi jim država zagotavljala 100% finananciranje programov, kar pomeni da bi starše otrok v teh zasebnih šolah lahko mirne duše povsem oprostili plačevanja šolnin. No, to je tisti trenutek, ko tista katoliška iskrenost “za otroke gre” pokaže pravi obraz “za denar gre”.

Jasno in glasno – država ni nikakor dolžna financirati zasebnega šolstva

Kar zmrazi me ob misli, da je svojčas v naši mali podalpski Marija Terezija uvedla brezplačno javno šolstvo, Titova SFR Jugoslavija je potem to brezplačno javno šolstvo dvignila na najvišjo možno kakovostno stopnjo, danes pa nam hočejo neki prdeci uničiti brezplačno javno šolstvo in ga nadomestiti s plačljivim zasebnim šolstvom.

Moje stališče do državnega financiranja Cerkve je sicer še vedno povsem enako, kot določa Ustava, torej da naša država ne le da ne bi smela katerikoli Cerkvi podariti že en sam cent ali cm državnega premoženja, pač pa bi morala do Cerkve izvajati pobiranje cerkvenega davka na denarne zaslužke in lastniške (ne)premičnine.

Zavedati se je pač treba, da omogočanje uporabe zasebnega, privat šolstva ni obveznost ne dolžnost države, pač pa zgolj prostovoljna izbira in odločitev posameznika, ki s to osebno odločitvijo prevzema nase tudi polno breme plačevanja zasebnega šolanja.

Tudi sam sem svojčas obiskoval zasebno šolo in šolanje tudi pošteno ter zajetno plačal iz svojega žepa in niti na konec pameti mi ni prišlo, da bi morala država plačevati moj izbor in odločitev. In če bi svoje potomce vpisal v zasebni vrtec, osnovno, srednjo, višjo šolo mi je povsem jasno, da bi to moral plačevati sam, saj se najboljše zasebne šole v urejenih državah same financirajo zgolj od šolnin in zasebnih donacij, ne pa od državnega denarja.

Da, ves ta kraval kako in koliko financirati zasebne vrtce, osnovne, srednje šole in fakultete je povsem nepotreben, čeprav je bil potreben da smo lahko še bolj(e) spoznali nenasitno parazitsko lakomnost katoliškega šolstva RKC, pa Waldorfske ter Montessori šole, katere skupno za svoje okoriščevalske potrebe molzejo denar najprej od staršev otrok, kateri se vzgajajo, šolajo v njih ustanovah, dodatno pa še od vseh državljanov, brez vsake slabe vesti, brez da bi nas vprašali če se s tem strinjamo, ob čemer se celo oklicujejo za institucije visokih moralnih načel.

Zadeva je še bolj bizarna in nesprejmljiva ob upoštevanju, da celo naša Ustava jasno določa nesporno ločnico med državo in Cerkvijo, kar pomeni tudi, da država sploh in nikakor ne bi smela financirati programov Cerkve nikakor, kar dodatno pomeni, da prav vsi naši parlamentarci zavestno, namerno kršijo našo Ustavo s temi financiranji zasebnega šolstva, kršenje Ustave pa je kaznivo dejanje.

Če ima država denar za plačevanja koncesij zasebnemu šolstvu potem to pomeni le, da je denarja dovolj in ga mora usmeriti v dvig kakovosti javnega šolstva. Skratka, problem (ne)financiranja zasebnega šolstva je problem, a problem, ki je v bistvu zelo enostavno rešljiv….

Zato predlagam in zahtevam od naših parlamentarcev – vse kar morate narediti parlamentarci v imenu države, in kar je povsem zakonito, celo ustavno nesporno, je zgolj eno – vsem zasebnim vrtcem, osnovnim, srednjim šolam in fakultetam v naši mali podalpski enostavno – ne podeljujte koncesij za izvajanja naših javno šolskih programov. Klicaj.

Nič od programov našega javnega šolstva, niti črke. Kar naj bodo zasebne šole, a brez izvajanj javnih programov. In ker zasebno šolstvo ne bo izvajalo nič od javnošolskih programov, bo ustrezno nič plačano od države. Nič sekirati, se bodo že znašli, njih verski sveti sedeži se utapljajo v denarju in za svoje šole, svoje ovčice, bodo že poskrbeli…..

Namesto plačevanja zasebnega šolstva pa izpeljati korenito reformo našega zavoženega javnega šolstva in ga vzdigniti na višjo, dosti višjo in kakovostnejšo raven.

Ker če hočemo kdaj res postati liberalna država z zdravim kapitalizmom, potem je treba najprej, po kratkem in hitrem postopku, ukiniti vsaka državna financiranja zasebnega sektorja, javno-zasebna partnerstva, verskih in še kakšnih samih sebi namen privat skupnosti in šele potem se lahko začnemo igrati liberalno zdravo uspešno državo.

Don Marko M

11 nepozabnih je do tvojega trenutka povedalo za zapis “Cerarjeva vlada daje zasebnemu šolstvu 100% financiranje in 1x več denarja, RKC pa hoče več – a država ni dolžna plačevati zasebno šolstvo….

  1. Pingback: Cerarjeva vlada daje zasebnemu šolstvu 100% financiranje in 1x več denarja, RKC pa hoče več – a država ni dolžna plačevati zasebno šolstvo…. – sloblogi

  2. Točno tako.Ko se bo pojavila ideja za muslimansko zasebno šolo, bomo spremenili Ustavo, oz. bolj podrobno razložili, kdo je lahko deležen davkoplačevalskega denarja.

  3. Kaj je naredila slovenija od obstoja za državo delavni narod razen kraje,propada industrije države tudi,saj je samo na papirju politiki se volijo sami sebe glas ljudstva ne velja kot bi po ustavi naj bilo kurc gleda tako državo katera podarja ozemlje že 1400 let još malo po novem pa bum podalpski Dudek to već sam naši teteci to rade tak tak.Jeba jin pas mater mater sa onim jajašem na čelu!

  4. Dober zapisek kot vsi na tem blogu, edino v naslovu me je res zbodlo pomanjkanje rodilnika. Ne da bi hotel bit tečen, samo povem 🙂

  5. Gašper, prav je da poveš in nisi tečen….ampak se mi zdi, da kakšnih sprememb na tem področju ni pričakovati dokler ne prešaltam na profesionalizem in si bom lahko privoščil lektorja….. 🙂 …hvala za branje in pohvalo, vsakemu blogerju s tako dobrimi bralci je lažje ustvarjati…. 😉

  6. Lahko tudi krajše 😉 …ves problem je v dodeljevanju koncesij, ki je popolnoma nepotrebno, ker ne gre za upeljevanje drugačnosti ali mogoče izboljšav pač pa je vse podrejeno zaslužku in manipuliranju z ljudmi…in to tako v šolstvu kot tudi zdravstvu. Država bi tako prihranila ogromno denarja , nam pa ne bi bilo treba poslušat maloumnega blebetanja v parlamentu.
    Šalim se za zgoraj 😉 …, hvala za dober članek 🙂

  7. Malo sem zmedena ….Javno šolstvo in Zasebno …in Zasebno šolstvo RKC? RKC spada pod državo Vatikan? Je to zasebno ali državno? Zasebno je zame podjetje …AG, DD, D.O.O., S.r.L., D.n.o,,…??? In se ve kako se ustanovi, kako se financira, kdo je lastnik, kdo je direktor,….???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *