Županskih kandidatov in svetnikov, ki občanom ne zagotavljajo participativnega proračun se – ne voli…..

Kot občan volilec lokalnih volitev se moraš zavedati trojega. Prvič – občinski denar mora biti in tudi je še kako tvoja stvar, sploh kako in za kaj župan ta denar uporablja. Drugič – samo diktatorski župani in mestni svetniki ne omogočajo svojim občanom participativnega proračuna v oblikovanje in izvajanje. In tretjič – tvoj glas pomembno šteje….ker si pomembna/pomemben….

V prejšnjem zapisu “Volimo le lokalne” sem razložil pomembnost, zakaj se na lokalnih volitvah nikakor ne voli županskih in svetniških kandidatov nekdanjih in/ali sedanjih kandidatov političnih strank, ki delujejo na državni ravni, kot so recimo SDS, SD, Alenka Bratušek, Levica, DeSUS, NSi, SNS, SLS in podobni, pač pa se izbira in voli izključno lokalne kandidate lokalnih list oz. strank.

Tokrat nekaj besed o participativnem (pro)računu, kaj to sploh je in čemu je namenjen, ob čemer se moraš zavedati, da si ravno ti zelo pomemben člen v le tem. Pomemben tudi zaradi tega, ker smo ravno občanke in občani tisti, ki sami najbolje vemo, katere investicije lahko izboljšujejo našo kakovost življenja v lokalni skupnosti.

In participativni proračun je tu ravno za to, za občane, od ljudi za ljudi, kot zelo učinkovita demokratična metoda vključevanja prebivalcev v odločanja o namenski porabi občinskih sredstev za dejanske potrebe občanov.

V večini slovenskih občin je bilo do sedaj tako, da so pri odločanju o porabi občinskega denarja škarje in platno imeli v rokah predvsem župan in mestni svetniki, ne pa tudi preostali občani ki s(m)o, ironično, te iste tudi izvolili.

Nemalokrat se je marsikateri župan že diktatorsko obnašal tudi s skrajno neodgovornim (ne)namenskim trošenje denarja občanov in prihajalo je do absurdnih situacij, kot recimo v Kopru, ko je župan Popović za skoraj 1 milijon € nakupil okrasne praznične dekoracije zgolj za mestno jedro, za okrasitev pa niti centa namenil preostalim 21 KS, za nameček pa v 16 letih županovanja še vedno ni skupnostim na podeželju uredil ne javne kanalizacije, ne vodovoda, ne elektrike, da o internetu in še čem sploh ne govorim.

Z uporabo participativnega proračuna pa imajo občani možnost se takšnim in drugačnim zapravljivim norostim svojih županov enostavno izogniti, saj takšnim projektom večinsko ne bi dali zelene luči za izvedbo.

Zavedati se moramo, da demokracija ni lagoden Titov socializem, pač pa sistem, ki pričakuje in zahteva od človeka aktivno odzivnost tako v besedi, kot dejanjih. In participativni proračun je pomemben demokratičen del, eden nosilnih stebrov demokracije, ki ponuja občanom možnost, da si uresničijo številne manjše ali večje projekte, ki so dejansko pomembni in koristni za vsakdan in to transparentno, kakovostno, saj občani poleg izbora projekta lahko izvajajo tudi neposreden nadzor nad samo izpeljavo le tega od začetka do konca.

Participativni proračun je torej neposredno in aktivno odločanje občanov in krajanov KS pri porabi javnih namenskih sredstev pri načrtovanju in porabi sredstev občinskega proračuna. Gre za prenos izbora in odločanja, ko o izbranih projektih ne odloča več župan diktatorsko, pač pa ljudje demokratično skladno dejanskim potrebam svoje ulice, naselja, krajevne skupnosti…..

Na primer….prebivalci krajevnih skupnosti zaledja občine Koper si želijo imeti urejeno kanalizacijo, a jim župan Popović dolgih 16 let županovanja ni želel izpolniti te življensko potrebne želje……

S participativnim proračunom pa tej isti prebivalci pridobijo možnost, da projekt svoje kanalizacije priglasijo v ta (pro)račun in ker potem o tem ne odloča več župan ali mestni svetniki, pač pa občani, ki seveda bodo glasovali za ta projekt, bo občina morala nameniti sredstva iz proračuna in izgraditi željeno kanalizacijo….

In takšen protokol se uporablja tudi za vse ostale željene projekte, katere izrazijo posamezniki in/ali interesne skupine za lokacije v katerih živijo v občini, ob čemer se v primeru prijavitve večih projektov v posameznem letu prednostno listo uvrsti tiste res življenskega pomena, tisti predlagani projekti občanov, ki pa v posameznem letu, upoštevajoč višino denarja v participativnem proračunu, ne pridejo na vrsto za izvedbo, se prenesejo v naslednje leto.

Občani in krajani torej sami podajo svoje projekte v participativni proračun in sami tudi glasujejo o prednostni uvrstitvi posameznih projektov. Pa naj gre za ureditev komunalne infrastrukture, ceste, pločnikov, javne razsvetljave, kolesarskih poti, otroških ali multifunkcijskih igrišč, itd…..

Za participativni proračun občanom oz. krajanom ni potrebno prispevati prav nobenega dodatnega denarja v občinski proračun, saj je le ta že sestavni del občinskega proračuna in razlika je torej le v tem, da ta sredstva namensko koristno za svoje dejanske življenske potrebe razporejajo in uporabljajo občani neposredno, za razliko ko ta sredstva občinskega proračuna župan z mestnim svetom uporabi za palme, čudolandije in podobne kozlarije…..

Višino participativnega proračuna lahko določajo župan z mestnimi svetniki ali občani, krajani ali pak vsi skupaj, praviloma pa se giblje najmanj 30% do 60% občinskega proračuna tekočega oz. prihodnjega leta.

Najbolj uspešna občina naše male podalpske, kjer občani odlično uporabljajo participativni proračun že od same ustanovitve, ki je bil ustanovljen na pobudo 470 občanov, je občina Ankaran, sicer daleč najpremožnejša in rentabilna občina v državi, ki za ta proračun namenja skoraj 8 milijonov €, kar je 53,5 % od celotnega občinskega proračuna.

V Ankaranu je 3237 občanov posameznikov, društev in/ali organizacij v minulih 4 letih v participativni proračun prijavilo kar 600 projektov, v proračun so jih vgradili 470 in večino že izvedli. Zadnja 4 leta participativni proračun uporabljajo tudi občani Ajdovščine, Komna in Nove Gorice. A to so trenutno žal tudi vse občine od 212ih po naši mali podalpski, kjer občani upravljajo in uporabljajo participativni proračun. Tukaj pa imaš, v pdf formatu, vzorčen primer, kako poteka izvedba participativnega proračuna v Novi Gorici – klikni.

Participativni proračun, katerega že leta uporabljajo tudi v številnih velemestih po svetu, od Berlina, Rima, Amasterdama, New Yorka, Sidneja, itd. torej pomeni, da državljani, občani, krajani vzamemo neposredno demokracijo v roke resno ter odgovorno in občinski denar tako postane neposredno tudi zelo naša stvar o kateri neposredno odločamo.

Napočil je skrajni čas, da začnemo občani upravljati z dejansko svojim denarjem v občinskih proračunih in tudi tako omogočimo visoko transparentnost občinskega denarja, s tem pa tudi onemogočimo skorumpirane, narcisoidne, diktatorske župane, ki nemalokrat korupcijsko in prevečkrat nepotrebno za tudi že mentalno neuravnovešene osebne projekte zapravljajo skupen denar občanov.

Na tokratnih volitvah je zelo pomembno, da boš svojo pozornost usmeril/a v ključno točko – torej, kateri županski oz. mestnega sveta kandidat ti jasno in glasno zagotavlja, da bo v primeru izvolitve uvedel participativni proračun za svoje občane.

V Kopru je recimo že zdaj znano, da obstajajo županski kandidati, ki svojim občanom niti v sanjah nimajo namena in ne bodo omogočili te neposredne demokracije opcije svojim občanom in bi v primeru izvolitve gonili zgolj svoj egotripovski diktatorski safer.

Županski kandidati, z njimi pa tudi svetniški kandidati njih list oz. strank, ki v Kopru zagotovo nimajo nobenega namena občanom, krajanom zagotoviti (upo)rabo participativnega proračuna občine v primeru izvolitve so – Boris Popovič (KJN – Koper je naš in Slovenija za vedno), Danijel Sertič (NSi), Silvano Radin (SDS) in Nevio Miklavčič (SLS)….

Seveda lahko zlahka izveš, kateri županski oz. svetniški kandidati v tvoji občini jamčijo, da bodo v primeru izvolitve že v tem istem mandatu občanom omogočili (upo)rabo participativnega (pro)računa. Vse kar moraš narediti je, da klikneš na to povezavo.

In tam vpišeš naziv svoje občine in za vsakega županskega kandidata posebej ti bo prikazalo ali se je zaobljubil izvedbi participativnega proračuna za svoje občane, katerega bo izvedel v svojem mandatu ali pak ne.

Letošnje lokalne volitve torej malo drugače – poleg tega, da volimo izključno lokalne, domače kandidate ne pa tiste nekdanjih in sedanjih parlamentarnih strank, izbiramo še posebej pozorno tudi med lokalnimi kandidati, ki jamčijo uvedbo participativnega proračuna.

Ker je že več kot preveč, da bi občine še naprej vodili že dokazano skorumpirani diktatorski župani, ki, z abnormalno neodgovornimi in zapravljivimi projekti v namerna neodgovorna malomarna oškodovanja občinskih proračunov, s katerimi povzročajo zadolževanja svojih nedolžnih občanov, več kot očitno ne dihajo in živijo z in za svojo občino in občane…..

Da, takšnih županskih in svetniških kandidatov, ki nimajo namena zagotavljati participativnega (pro)računa in transparentno rentabilno koristnih projektov, posledično občino od ljudi za ljudi, enostavno – ne volimo…..

Ker se pač imaš rad, ker se spoštuješ, kakor tudi svojo družino in soobčane in ker želiš svojemu kraju le najboljše. In, saj veš – tvoj glas še kako šteje, ker si še kako pomemembna/pomemben za to demokratično spremembo…..

Don Marko M

9 nepozabnih je do tvojega trenutka povedalo za zapis “Županskih kandidatov in svetnikov, ki občanom ne zagotavljajo participativnega proračun se – ne voli…..

  1. volite samo župane,ki nimajo pufa in nas ne bojo samo zapufal,najprej odplačat stare…..a je morebit edenali dva izmed vseh…..hahah,lahko je delat,na tuj račun…..

  2. ja Vanda, eni župani so šli res u penis s svojim obnašanjem, ko svoje osebne otroške želje izpolnjujejo na račun iin z denarjem vseh občanov, participativni proračun jim glede tega krepko postriže peruti….

  3. koliko plačamo samo za novoletno osvetlitev,ki je vsako leto bolj zgodna,a ni to neumen izdatek,ne bodi si ga treba,,pa še bi lahko našteli,popovič,je letos,šel v nebesa….

  4. Jožica, res je ene 30 občin s samo enim kandidatom, kar pa ni ovira, da se ne bi organizirala civilna pobuda in ta predlog uvrstila na sejo občinskega sveta, v kolikor ga svet ne bi sprejel, pa je še vedno na voljo referendum…..

  5. Izjeme potrjujejo pravilo (preverite na IMZ Mribor)
    Zelo dober in korekten zapis razen v prvem delu kjer govori o tem koga se voli. Vsaj na primeru naše občine Ruše to ne velja kar se tiče participatornega proračuna, pa tudi v občini Komen to ne velja. Oba županska kandidata v občini Ruše, ki sva se zavezala k uveljevitvi participatornega proračuna v primeru izvolitve kandidirava kot predstavnika politične stranke. Sam se že od leta 2014 zavzemam za to, da bi v občini Ruše uvedli sistem participacije. Skupaj z IMZ iz Maribora smo imeli predstavitev… Tudi bivšemu Komenskemu županu Bandelliju sem prvi predstavil ta sistem. Še enkrat poudarjam, da mi je zapis zelo dober in da sem kot član stranke, ki jo navajate, da se jih na lokalnih volitvah ne voli, že leta velik zagovornik uvedbe participatornega proračuna v naši občini Ruše. Lep pozdrav iz Ruš, malega kraja v Dravski dolini, zahodno od Maribora.

  6. Slavko,
    obstaja niz utemeljenih razlogov in primerov iz prakse, ki so se nabirali skozi leta in seštevek pokaže, da so bili kandidati bivših oz. sedanjih strank na lokalni ravni še vedno vodeni iz centrale stranke, interesi stranke pa pravilom aniso bili v interesu lokalne skupnosti, pač pa stranke…..povsem druga zgodba se dokazuje s samostojnimi lokalnimi kandidati, ki pa svoje dejanje povsem prilagodijo izključno lokalni skupnosti…..pa mislim da že itak “lokalno” pomeni izključno samo lokalno….srečno na volitvah….lep pozdrav v Ruše iz Istre….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *