Kazenske ovadbe za županskega kandidata Borisa Popovića zaradi zlorabe občinskih sredstev za volilno kampanjo….

Civilno gibanje Skupaj iz Kopra je pristojnim organom prijavilo vrsto kršitev zakona o volilni in referendumski kampanji, zakona o medijih ter zlorabe javnega denarja za financiranje volilne kampanje županskega kandidata Borisa Popoviča in dveh njegovih strank, Koper je naš in Slovenija za vedno……

V gibanju so prepričani, da je občinski denar porabljal za zagotavljanje koristi sebi in svojima strankama oziroma za financiranje zasebnega interesa. Ocenjujejo tudi, da je bilo za volilno kampanjo županskega kandidata Popovića in njegovih strank neupravičeno porabljenega najmanj dva milijona evrov občinskih sredstev

“Tako ravnanje je vzbudilo veliko pozornost medijev, veliko razburjenja na družbenih omrežjih in nezadovoljstva med občani. Nespoštovanje pravil financiranja je vzbudilo dvom v legitimnost oblasti in nezaupanje ljudi v oblast.

Ocenjujemo, da je bilo za volilno kampanjo županskega kandidata in njegovih strank neupravičeno porabljenega najmanj dva milijona evrov občinskih sredstev (izdajanje glasil, postavljanje plakatov, prehitevanje s praznično najdražjo osvetlitvijo v Sloveniji, veliki zasloni, video filmi …)”, so zapisali v prijavi kršitev.

Zato pozivajo inšpektorat za notranje zadeve, Komisijo za preprečevanje korupcije, računsko sodišče in ministrstvo za kulturo, da v skladu s svojimi pristojnostmi proučijo okoliščine kršitev ter sankcionirajo nezakonito ravnanje in zagotovijo vrnitev neupravičeno porabljenega občinskega denarja v proračun.

Med nepravilnostmi so navedli tudi, da v dveh občinskih medijih, ki sta v celoti financirana iz javnega denarja, niso bila pravočasno in v skladu z zakonom objavljena pravila za izrabo programskega časa oziroma prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. Kasneje objavljena pravila niso ustrezala zakonskim določilom.

Z občinskimi mediji in drugimi oblikami politične propagande naj bi Boris Popovič vplival na odločitve volilk in volilcev pri glasovanju na volitvah, ni zagotovil enakih pogojev za vse organizatorje volilnih kampanj, ni zagotovil njihove enakopravnosti. Popovič tudi tako ni spoštoval pravil financiranja kampanje in je z njo zlorabil javni denar.

Na javnih površinah pred lokali je bilo samo obema županovima strankama omogočeno postavljati znake strank, drugim političnim strankam iz kampanje je bila postavitev onemogočena.

Med večjimi kršitvami je gibanje Skupaj navedlo tudi, da je bilo letos več občinskih naložb kot v vseh prvih treh letih mandata skupaj, vse so se slavnostno odpirale v predvolilnem času. Zaradi hitenja je bila izvedba naložb dražja in slabše kakovosti, proračunski denar pa tako negospodarno porabljen.

Don Marko M
(vir:Primorske novice)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *