Nov občinski svet zavrnil ugovor Borisa Popovića in ustoličil Aleša Bržana za novega župana MO Koper…..

In kot zadnji po letošnjih lokalnih volitvah se je danes v pretorski palači na Titovem trgu končno sestal tudi nov občinski svet MO Koper. Seja se je začela ob 16 uri, a jo je Popović večkrat prekinjal z odhodom iz dvorane za krajši čas, vmes pa je bila tudi 2,5 urna prekinitev, čepra napovedana le 1 urna….

dogajanje v Kopru se je sicer začelo že ob 15 uri, ko se je na Verdijevi ulici začel shod peščice najbolj gorečih podpornikov bivšega župana Borisa Popoviča, ki pravijo, da nočejo Bržana zgolj zato, ker ga pač ne poznajo in prisegajo na nadaljno korupcijo Popovića….

v dvorani občinskega sveta pa se je začelo dogajati že pri prvi točki dnevnega reda, ko je svet članov s 17 glasovi proti in 13 za zavrnil predlog sestave mandatne komisije, katerega je podal bivši župan Boris Popovič.

sledila je 2.točka v kateri so svetniki z 22 glasovi za in 10 proti potrdil predlog Aleša Bržana, da mandatno komisijo sestavljajo Janez Starman, Olga Franca in Alan Medveš….za ta predlog so, poleg Bržanovih podpornikov, glasovali kar 3 svetniki Popovićeve stranke Koper je naš in sicer Igor Hrvatin, Peter Bolčič ter Barbara Strmole….

pod 3. točko so obravnavali potrditev mandatov svetnikom in od 32 prisotnih, v sicer 33 članskem občinskem svetu, jih je 32 glasovalo za in s tem so bili potrjeni vsi mandati članov občinskega sveta MO Koper.

4. točka dnevnega reda je bila svetniška ugotovitev izvolitve župana Mestne občine Koper, kjer je županski kandidat Boris Popovič podal pritožbo z zahtevo po še 9 štetju volilnih glasovnic….

sledila je 2,5 urna prekinitev seje, čeprav napovedana 1 urna….

po 2,5 urni prekinitvi se je seja nadaljevala….nova mandatna komisija je v nadaljevanju seje, na osnovi poročila OVK in ugovora Popoviča logično in zakonito ugotovila, da ni razsodni organ, pač pa političen, zato naj o njegovem ugovoru odloča sodišče, nakar je predlagala občinskemu svetu potrditev mandata novemu županu Alešu Bržanu in istočasno zavrnitev ugovora Popoviča….

občinski svet je potem opravil daljšo razpravo na to točko….sledilo je glasovanje članov občinskega sveta….

30 prisotnih…..z 20 glasovi ZA in 10 PROTI, ter nobenemu vzdržanemu, je občinski svet sledil predlogu mandatne komisije in zavrnil ugovor bivšega župana Popovića, ter potrdil županski mandat Alešu Bržanu….tiranija in korupcija bivšega župana Popovića je zaključena, za vedno….

sledil je prvi nagovor novemu občinskemu sveta novega župana Aleša Bržana, ki je ob tej priložnosti izrekel tudi župansko zaprisego…..

županski kandidat Boris Popović se bo sicer pritožil na upravno sodišče….kar je pričakovano, in po tem vprašanju je novo le to, da bo moral Popović nadaljne stroške svojemu odvetniku Matozu plačevati iz lastnega žepa, pardon, bo plačevala mama, namesto kot do sedaj, ko ga je plačeval iz občinske blagajne, torej denarjem vseh občanov, čeprav za svojo osebno korist….

nov župan MO Koper Aleš Bržan bo svoj prvi županski delovni dan 4 letnega mandata opravil v ponedeljek 24. decembra 2018….

Don Marko M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *