Vlada potrdila 100% plačevanje javnega programa privat šolam, RKC bi še plačane dodatke…

Danes je Šarčeva vlada naposled ugodila zahtevi Ustavnega sodišča in potrdila predlog novele zakona o financiranju šol ter tako izenačili financiranja javnih in zasebnih šol, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe…..

to pomeni, da bo država poslej obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala 100 %, namesto dosedanjih 85%…..za ta del se mi zdi povsem prav, da so ga sprejeli in tako izpolnili zahtevo US, saj je povsem logično, da če država naroči in določi privatni šoli, da mora izvajati obvezni javni program, potem ga mora tudi plačevati….

tej enostavni logiki je upravičeno sledilo tudi US, ki je v svoji odločbi, v 25. točki, nedvoumno jasno zapisalo :

“Pravica do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja od države namreč ne zahteva, naj financira tudi izvajanje nadstandardnih ali razširjenih programov, s katerimi zasebne šole zasledujejo svoje partikularne interese.

Drugi odstavek 57. člena ustave torej zahteva, naj se javno financira obvezen minimum osnovne izobrazbe, ki je enotno določena po vsebini, kar pa ne zajema financiranja dodatnih vsebin, ki so odvisne od vrednostnih usmeritev posameznih izvajalcev osnovnošolskega izobraževanja”…..

če država ne bi določila privat šolam obveznega izvajanja javnega programa, kar bi bilo sicer po mojem edino logično in pravilno, potem bi pač US razsodilo drugače in državi glede tega ne bi bilo treba plačati privat šolam niti centa….povsem zlahka bi pa bi naši parlamentarci zakonsko določili tudi še bolj liberalno opcijo, po kateri bi država privat šolam podelila franšize za izvajanje javnega programa in jim le tega kakopak pošteno zaračunala po tržni ceni……privat šole bi si po liberalni in pravični logiki itak morale vse stroške plačevati same, kot to pač počnejo v najbolj razvitih kapitalističnih državah Evrope in po svetu….

a samo v naši mali podalpski se vsiljuje in fura socialistični kapitalizem, z zahtevami po državnem plačevanju česa povsem osebnega, zasebnega in celo na verski osnovi, kar jim sicer sploh ne pripada in to je tudi eden poglavitnih razlogov, zakaj je ta država v anusu z zanemarljivimi možnostmi, da bi kdaj zakorakala v zdrav socialkapitalizem, kot tiste najbolj razvite države Evrope….

temeljna napaka z dovoljenji ustanavljanj teh privat osnovnih šol, pa tudi srednjih, v naši mali podalpski je bila sicer spočeta že v časih Drnovškove vladavine, nenazadnje te privat šole sploh niso potrebne, upoštevajoč, da se nahajajo na lokacijah, kjer je pokritost z državnimi šolami že povsem zadostna….

s sprejetjem te novele to pomeni, da bodo zdaj starši, ki svoje otroke vpisujejo v te verske privat šole, kar so nenazadnje, pod okriljem RKC, prav vse privat v naši mali podalpski, razbremenjeni plačevanja tistih 15% razlike, kar so plačevali do sedaj….

in zdaj bi seveda tej starši, namišljeni elitisti, lahko pokazali vsaj malo hvaležnosti, kot jo je recimo na nek način takoj po sprejetju novele Melita Kordeš Demšar, direktorica inštituta Montessori z zasebnim vrtcem in osnovno šolo, ki je povedala :

Dobro je, da smo sofinancirani, ker v Sloveniji ne letajo investitorji v zasebne šole, kvečjemu bi imeli tujci dovolj denarja, da bi ustanavljali šole“….

gospa Demšarjeva se torej zelo zaveda jasne ločnice med zasebnim, privat in javnim, državnim šolstvom, zaveda se, da brez teh zdaj plačanih 100% od države, državljanov, niti “njene” zasebne šole in vrtca ne bi bilo…..

Montessori je kakopak, skupaj z vrtci, verska šola, pod okriljem RKC, ki upravlja z dvema katoliškima osnovnima šolama, 20imi vrtci, 4 gimnazijami, 4 dijaškimi domovi, 1 fakulteto (FPV) in 11 študentskimi domovi…. vse na državne stroške….

a očitno je to priznanje Demšarjeve in njeno zadovoljstvo nad sprejetjem te novele na izenačenih 100% osamljen primer v slovenski katoliški skupnosti, saj preostali katoliki s svojim slovenskim RKC vodstvom, v spregi s svojimi političnimi sateliti SDS in SNi, nadaljujejo še z dodatnimi zahtevami, za katere so prepričani da jih mora država, torej vsi ostali državljani, plačevati njih zasebnim šolam….

zdaj zahtevajo še plačevanje dodatkov za razširjeni dela javnega programa, kot recimo jutranje varstvo, podaljšano bivanje, nadstandardni program, itd….SDS in NSi so tako že prijavili, da je novela protiustavna in da bodo spet zagnali ustavno presojo, tožbo….

četudi je jasno, da te katoliške privat šole dejansko niso upravičene do teh dodatkov v breme plačila države, nenazadnje jim država nalaga zgolj izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa v osnovnem učnem delu in to se jim tudi plačuje, po novem 100%….

pač standardna lakomnost slovenskih katolikov do nečesa kar jim ne pripada in razkazovanje nasilniškega potenciala katolištva, ko se jim ponudi prst v pomoč, pa potem začnejo trgati roko, dokler ne odtržejo še ramena….če se jim dovoli kakopak…

ampak, kot sem že rekel, najbolje za državo in državljane bo, da se takšnim neljubim katoliškim napadom na državo in večinsko nekatoliške državljane izognemo čimbolj enostavno – da popravimo in odpravimo napako preteklosti tako, da država enostavno ne določa privatnim šolam obveznosti, da morajo izvajati javno veljavne izobraževalne programe….

če so prava privat šola, potem naj imajo svoje programe in starši otrok naj jih v celoti sami plačujejo, lahko celo sami ustanovijo, simpl je to…..tisti starši, ki pa se nočejo igrati tega verskega fejkanega elitizma, pa imajo še vedno na izbiro še dve možnosti – javne, državne šole ali pak učenje svojih otrok doma….možnosti izbire torej dovolj….

Don Marko M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *