Dopolnitev zakona o Delu na črno

Predlagam dopolnitev zakona o delu na črno, da se zapolne vsaj ena luknja v tem ementalarskem zakonu. Zakonu naj se doda sledeče besedilo : “Za delo na črno se šteje tudi vsaka dejavnost, katero, kot pravna oseba, izvaja vsak javni uslužbenec, poleg svojega statusa javnega uslužbenca.”
Ko bo to vneseno v zakon, ga takoj podpišem.

Don Marko M

1 pred teboj je povedal za zapis “Dopolnitev zakona o Delu na črno

Leave a Reply

Your email address will not be published.