Slovenija rešuje Nemčijo, za kar plačuje ceno lastnega propada

Naslov sicer lahko velja za vse države juga Evrope, še posebej Balkana, a ostanimo pri Sloveniji. Postopek je namreč za vse države juga itak enak. Še pomniš, ko je nedavno SDjev Lukšič razgalil, da Slovenija plačuje Nemčiji letno 1,5 milijarde, pa nihče ne ve zakaj? No, znesek drži, a tudi sprenevedanje tako Lukšiča, kot njegovih kolegov Šubičeve…..

Še več, s to izjavo je Lukšič dokazal nesporno dvoličnost in zrelost za “odstrel” iz parlamenta, saj je v isti sapi priznal, da za znesek ve, a tudi, da tako SD, kot on sam, vključno z ostalimi strankami, niso prav nič naredili, da se ta znesek ne bi plačeval.

Pa si poglejmo, za kakšen namen Slovenija plačuje Nemčiji ta letni milijardni in pol davek. Začnimo tam, odkoder vse to izvira….

Krog politikov, voditeljev, ki še podpirajo Angelo Merkel se vse bolj oža in zvesti ji ostajajo le še neoliberalni desničarji. Možnosti, da na prihajajočih volitvah v Nemčiji ponovno zmaga sicer so, a zmaga bo pirova, saj takšne koalicije, kot jo je imela do sedaj, ne bo imela nikoli več.

Merklovo sicer v Nemčiji podpirajo samo še klero neoliberalni desničarji, ki pa v vseh državah itak skrbijo zgolj za nespremenjeno stanje konzervativnega korakanja nazaj. Za nameček Merklova ravno te iste navijače še vedno uspešno pita z nabojem sovražnosti do držav juga Evrope in ukorenjuje v nemško miselnost, da so državljani juga same lenobe, nesposobne preživetja brez Nemčije.

In tej Merklini navijači zahtevajo od državljanov juga Evrope vračila nečesa, kar Nemčija ni nikoli posodila ali dala.

Resnica je celo ravno nasprotna. Brez držav juga Evrope bi Nemčija bila danes blizu stanja Grčije.

Ne glede na moje nesimpatije do Merklove, pa ji moram priznati dobro izdelan “program”, katerega forsira za Nemčijo preko EU. Program, za izvedbo katerega naši nevretenčarji  Šubičeve plačujejo Nemčiji “Lukšičev” znesek, pa še nekaj milijončkov zraven….

In temu Merklinemu programu rečemo “strukturne reforme” ala Merkel, gredo pa takole….

Tradicionalna rešitev neoliberalnih konzervativcev za zmanjševanje državnega dolga je – privatizacija državnega premoženja. Da so časi, ko so vrednosti državne lastnine na trgih praktično zastonj, je seveda zgolj bonus trak Merklinemu programu, kateremu sicer državljani bivše Vzhodne Nemčije zelo nasprotujejo.

Začelo pa se je tako. Za potrebe upravljanja privatizacije državne lastnine vzhodnonemške industrije, je Zvezna republika Nemčija ustanovila agencijo Treuhandanstalt, ki je upravljala z nekaj čez 12.000 podjetji in 4.500.000 delavci.

Z združitvijo Vzhodne in Zahodne Nemčije je nastopila tudi uvedba enotne valute, ki pa je zaradi podhranjenosti tečaja pripeljalo regijo Vzhodne Nemčije do popolnega zloma.

Podjetja so se prodajala pod vsako dostojno vrednostjo in se tudi masovno zapirala, kar je na koncu procesa tega programa pripeljalo do tega, da je od prvotnih 4.500.000 delavnih mest ostalo aktivnih zgolj še 500.000.

Davek izpeljave tega plana je danes, tudi po 21 letih, 20% nezaposlenost v vzhodnih krajih Nemčije. Breme plačevanja  tega podviga “obnove Vzhoda” pa nosijo davčni zavezanci zahoda države.

V čem je bil torej uspešen ta projekt vsesplošne privatizacije, katerega zagovarjajo konzervativci ? Razen v delu, da se je po zaključeni privatizaciji državnega premoženja število milijonarjev v Nemčiji povečalo za kar 40%.

Ta model programa torej zadnja leta prodaja Merklova državam juga Evrope. Pa ne le to….

Tako Merklova skrbi za zaposlovanje in socialo
Merklin ključ ekonomskega “čudeža” se skriva v reformi dela, katere cilj je povečanje konkurenčnosti, glavnina bistev pa je shranjena v zakonu znanem pod nazivom Hartz IV, ki regulira pomoč nezaposlenim.

Po tem zakonu namreč brezposelna oseba po enem letu izgubi pravico do nadomestila za brezposelnost in “prestopi” v nižjo kategorijo – brezposelnost II.

V tem delu brezposelna oseba sicer prejme 364€ mesečno, ampak le v primeru in šele, ko porabi vse svoje prihranke. Vse. Ta oblika pomoči je dopuščena samo za starejše od 25 let in za družine, v katerih nihče ne dela.

V kolikor brezposelna oseba ne izpolnjuje nobenega od teh pogojev, ne prejme od države nobene pomoči, ampak se celo izbriše iz registra brezposelnih oseb. Statistika nemške brezposelnosti je navdušena….

Še posebej pa je Merklova, še po Schröderjevem motu “ne dovolim živeti na račun družbe”,  dosledna pri tistih brezposelnih, ki jim nekako uspe pridobiti to kratkotrajno državno pomoč za preživetje.

Te brezposelne namreč država spremlja zelo podrobno in natančno, od konstantnih preverjanj bančnih računov, pa do nenapovedanih obiskov na domu. Če državni uslužbenec že samo posumi, da obstaja alternativni vir prihodka, prejemnik pomoči takoj izgubi vse pravice do državne pomoči. Ravno tako se pomoč takoj izgubi v kolikor brezposelna oseba ne sprejme kakršnega koli dela, katerega mu država ponudi.

Neoliberalno desni kakopak navdušeni
Čeprav ne dvomim, da so nad temi prijemi navdušeni klero neoliberalno desni, ki za brezposelne itak mislijo, da so zgolj lenobe, pa vseeno ne bo škodilo pogledati ta sistem v drobovje, kakor tudi posledice družbi, katere je prinesel s seboj.

1,5€ na uro. Toliko namreč znaša urna postavka za izvajanje dela vsem tistim, ki so v razredu – brezposelnost II. Koriščenje tako plačevane delovne sile za 1,5€ seveda Merklova dopušča tudi zasebnim podjetjem. Zaradi tega “bonusa” zasebnim podjetjem seveda ni potrebno odpirato novih delovnih mest za nedoločen čas.

Tako država v resnici prevali breme nezaposlenosti ravno na nezaposlene, vzporedno pa lepotno popravlja statistike za všečen pogled. Medtem pa “Hartzerji”, kot te sodobne sužnje v Nemčiji že poniževalno poimenujejo, zaradi te takšne oblike “državne pomoči” pri zaposlovanju izgubljajo vse možnosti ponovne vključitve v sistem normalnih delovnih razmerij in so dobesedno obsojeni na revščino.

To potrjuje tudi zaključno mnenje Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OCDE), ki navaja, da se je v Nemčiji, od leta 2000, neenakost med prihodki in revščino povečala bistveno hitreje, kot v preostalih državah OCDE. Po poročilih OZN, pa danes v Nemčiji živi pod mejo revščine že 14% državljanov.

Ustvarjanja sodobnih sužnjev se potencirajo
Nemčija ne pozna zakonsko določene minimalne plače. To so seveda spretno izkoristili delodajalci in uvedli t.i. “mini” dela, katerih glavna značilnost je krajši delovni čas, plače do največ 400€ in najbolj zaželjeno – delodajalcem ni potrebno za delavca plačevati socialnih prispevkov.

Posledice tega načina so seveda praktično identične tistim, katere izvajajo zasebna podjetja z uporabo Hartz-a IV. Poceni delovna sila, manj davkov, nič prispevkov in večji dobiček.

Na osnovi ocene Eurostata je Nemčija v zadnjih letih izgubila preko 180.000 delovnih mest za nedoločen čas, a je obenem ustvarila preko 2.700.000 delovnih mest za določen čas.

V tem grmu pa tiči zajec Merkline samohvale uspešnosti zaposlovanja, torej nizke stopnje nezaposlenosti. Nemčija namreč kot zaposleno osebo šteje prav vsakogar, ki dnevno dela vsaj 1 uro, po prej predstavljenih programih.

Je pa Merklova modro tiho, ko je treba razložiti kakovost življenja v Nemčiji. Glede tega je namreč dovolj zgovorno že dejstvo, da je iz dneva v dan vse več državljanov prisiljenih poleg rednega dela opravljatu še dodatna dela, da bi sploh lahko preživeli.

Obenem nemški sindikati glasno opozarjajo, da imajo delavci za določen čas, torej večina, 4 -5x večje možnosti, da zapadejo v revščino tudi zato, ker je njih plača tudi več kot pol nižja od povpečne plače delavcev še zaposlenih za nedoločen čas.

Zaradi takšnih izjav sindikatov se je zelo vznemiril Merklin štab, ki je preko Wolfganga Franza, sicer predsednika ekonomskih svetovalcev Merkline vlade, kar po bikovsko zapihal in zarjovel, da je potrebno uvesti omejitev za stavke, z ukinitvijo stavk solidarnosti in opozorilnih stavk. Dela se na tem….

Nemčija ni to, kar blebeta Angela Merkel
Ko se torej medijsko omenja Merklino Nemčijo, se le to prikazuje kot ekonomski čudež, izvoznega rekorderja, govori se o kapitalu in gospodarski rasti….

A obenem se spretno prikriva dejstvo, da Nemčija ni družbeni sistem tiste vrste, ki pravilno in pravično razporeja svoje premoženje. Merklova svoje programe “uspešnosti” Nemčije dosega z nižanjem cene dela, ustvarjanjem delovnih sužnjev, posledično cenejšemu izvozu in nizkimi obrestmi posojil.

Žrtve takšne gospodarske rasti pa je najprej nemški delavec, takoj za njim pa delavci preostalih članic EU, v katere Nemčija izvaža kar 65% svojega izvoza, in kateri dejansko plačujemo to Merklino romanco uspešnosti.

Za konec pa seveda lahko osvežiš spomin in primerjaš te zapisane Merkline programe z željami in izvajanji tistih, katere so pospešeno izvajali Pahor, Janša in sedaj Bratuškova, s kompletnim parlamentom, pa boš zlahka seštel/a, kam nas te stranke parlamenta peljejo in za kaj Slovenija Nemčiji plačuje tisto “Lukšičevo” 1,5 milijarde. Pa še kaj zraven….

Seveda pa ni priporočljivo pozabiti, da je Slovenija za Merklovo in njene Nemce vsaka država evropskega juga balast, odpadek, v kateri živimo zgolj in edino lenobe, nesposobneži, katere Nemčija velikodušno preživlja, čeprav njenega denarja ne vidi noben državljan teh južnih držav. Še dobro, da imamo na državo in državljane ponosne parlamentarce, ki nas rešujejo…..

Don Marko M

Merkel (blog Don Marko M)

Viva EU (blog Don Marko M)

18 nepozabnih je do tvojega trenutka povedalo za zapis “Slovenija rešuje Nemčijo, za kar plačuje ceno lastnega propada

 1. Česar ni zmogel Dolfi s tankom, je zmogla Angelca z evrom, Hlapci sklonite glave in povesite pogled, ker gospodarici je dovoljeno gledati le v vezalke na čevljih.

 2. Nimaš ravno dovolj razčiščenih pojmov, pa uprizarjaš takšno dretje – slaba ideja.

  Prvič: reforme, znane pod imenom Hartz 4, je uvedel Gerhard Schroeder. JEP: socialni demokrati s pomočjo Zelenih (čigar volika sem, da ne bo pomot).

  Drugič: dretje o 364 evrov je neumno iz prav posebnega razloga – država ti poleg tega denarja namreč plača tudi stanarino, elektriko in še nekaj drugih stvari (dodatek za posebne potrebe otrok itd.). Res so pri nadzoru pedantni in res so z vsem skupaj preobremenjeni, vendar se Harzerji lahko na državne stroške pritožijo na sodišču, če so mnenja, da so diskriminirani, in možnost za zmago na sodišču je velika. ZELO velika: uradi se namreč res prevečkrat zmotijo, saj je to preveč dela zanje.

  Tretjič: vsak davkoplačevalec plača 5% svojega prihodka za namen izgradnje bivše DDR. Ker je Nemcev na bivšem zahodu več in ker je na voljo več služb, transfer res poteka v smeri vzhoda, vendar plačujejo tudi vzhodni Nemci. Predlagam tudi izlet v kakšno bolj znano vzhodnonemško mesto, ki mu sledi ogled kakšnega starejšega zahodnonemškega mesta. Človek bi mislil, da je iz Dubaja prišel v Albanijo …

  Četrtič: CDU po zmagi na volitvah zelo verjetno ne bo vladala z neoliberalno FDF, ki v resnici ni neolineralna, temveč samo zastopnica določenih lobijev, temveč bo šla v koalicijo s Socialnimi Demokrati (SPD). In tudi če ne bo: CDU je v zadnjem mandatu SPD in Zelenim ukradla prav vse socialno-demokratske in ekološke teme, ki so bile vredne pozornosti, in bo to počela tudi v prihodnje. Torej pomik na levo.

  Petič: stavim glavo, da Nemcev Slovenija sploh ne zanima. In vprašanje je, kdaj boste v Sloveniji začeli uvajati t.i. mini jobe, da se zmanjša stopnja brezposelnosti. S to razliko, da so v Nemčiji Harzerji in minijobberji predvsem osebe s premalo izobrazbe ali z napačno izobrazbo, pa cel kup tujcev, ki že od malega vedo, da bodo Harzerji, ko odrastejo, v Sloveniji pa se ne dela dovolj na delovnih mestih niti za normalno izobražene z znanjem slovenskega jezika.

  No, eno stvar imata obe državi skupno: tujci imajo veliko manj ali nič šans v poklicnem oziru.

  Ne vem, ali je v 21. stoletju še primerno zganjati sovražnost na podlagi neznanja, zato ti svetujem, da tega ne počneš. Časi blejanja kar tako so mimo …

 3. alcessa

  lepo si se razpisala, ampak vse kar si zapisala si le potrdila vse moje navedbe, le kakšno malenkost si dodala, kar je sicer lepo od tebe, in poskušala lepše zapakirati….žal pa se nisi v nobenem delu hotela dotakniti teme povzročanj revščine teh Merklinih ukrepov, tako v Nemčiji, kot drugod po EU, kar je tudi bistvo zapisa……..
  da pa staviš glavo za nekaj, kar cel svet vidi, si pa bodisi zelo pogumna ali pa brezglava….če Nemčije Slovenija ne bi zanimala, potem se ne bi grebla za prvo pozicijo nakupov slovenskega premoženja v postopku privatizacije….sploh pa so naši politiki redno na sestankih pri Merklovi, po tvojem verjetno zato, ker pijejo kitajski čaj in razpredajo o tem, ali sta voda in zrak človekova pravica ali ne….
  se pa povsem strinjam s teboj, da v 21 stoletju ni primerno zganjati sovražnost, pravzaprav ni nikoli primerno in zato tega tudi ne počnem….to pa, če navajam resnična dejstva, da je Merklova napumpala Nemce, da gojijo sovražen odnos do držav juga Evrope je že javno znano dejstvo in dokazano preko številnih medijskih izjav tako nekaterih Merklinih politikov, kot številnih izjav njenih volilcev preko medijev…..torej se boš morala z apoglavje sovražnosti obrniti kar tam v Nemčiji na, neposredno na izvir torej….

 4. Članek je resničen.Živim v vzhodnem delu Nemčije.Ni Merklova začela s tem sistemom ampak Schröder in “zeleni” ko os 98 prišli na oblast in zamenjali Kohla in CDU ki so do takrat vladali polnih 16 let.Merklova nadaljuje njihovo politiko rezov socialne države kot tudi ostale stranke razen levičarjev (LINKE) z Gregor Gysijem kot najtransparetnejšim politkom in odličnim govorcem.
  Treba je dodati še da morajo “harcerji” za svoj denar od države,torej socialno pomoč,izpolnjevati ogromno obveznosti.Institucija Jobcenter ima vpogled v vse bančne račune,kontrolirajo stanovanja da ne bi slučajno kakšna mati samohranilka na sociali imela kakšnega partnerja ki bi se zadrževal v njenem stanovanju.Kontrolirajo omare,hladilnike,itd.Harcerji morajo tudi redno mesečno dokazati črno na belem da so se trudili iskati delo (katerega roko na srce ni ravno),dolžni so sodelovati v raznih programih “uvrščanja v delovne odnose” ki služijo samo lokalnim tajkunom da si na njihov račun polnijo žepe z državnim denarjem.

  V to zadnjo kategorijo spada tudi “1 euro Job”.Kdor dobi delo dodeljeno od Jobcentra za plačo 1 euro na uro se mu odvzame socialna pomoč za tri mesece.Večinoma so ta dela nesmiselna in jebanje (oprostite na izrazu) v zdrav mozak.In kot vrh vsega.Harcerji ne smejo potovati nikamor brez dovoljenja Jobcentra.Za to imajo določenih 30 dni na leto.Zamislite ljudje so nezaposleni in morajo napisati prošnjo za prosti dan Jobcentru.

  Ta politika Merklove vodi do izumiranja družin.Mladi se vse manj ženijo ali dajejo v druge oblike skupnosti.To je tudi cilj neokapitalistične politike da bi lahko bili vsi bolj “fleksibilni” in na razpolago za delat v vseh možnih pogojih in na selitve ko to industrija rabi.Prej je del staršev lahko ostal doma do tri leta ko je družina dobila dojenčka.Danes so dolžni vsi po 14 mesecih skrbeti okoli zaposlitve ali z nadaljevanjem dela.Torej grejo otroci starosti 14 mesecev v vrtce.
  Takšni družinski politiki Merklove nasprotujejo tudi najkonzervativnejše struje iz Bavarske CSU.Tudi LINKE nasprotuje takšni politiki še posebej temu da je pomoč države otrokom narejen nepravično do revnejših.Tako imenovani Elterngeld se dobi od države za otroka do 14 mesecev in to procentualno prihodkom staršev (zdaj samo na kratko ker moram v službo).Ta zakon je ustvarjen da se bogati motivirajo za ustvarjanje družinskega naraščaja.

 5. Citiram:
  Za nameček Merklova ravno te iste navijače še vedno uspešno pita z nabojem sovražnosti do držav juga Evrope in ukorenjuje v nemško miselnost, da so državljani juga same lenobe, nesposobne preživetja brez Nemčije.

  Drzi. To se vidi tudi po ambicijah mladine Kucolandije, ki pretezno racuna na karierni preboj v javnem sektorju. Poleg tega, kje so upostevanja vredne grske, slovesnke, armenske in druge blagovne znamke? Nemcija kriva? Ali kar Jansa?

 6. V Skandinaviji vsako,vsako,vsako leto delavci dobivamo povišanje plače na osnovi “consumer price index” in na osnovi tistega kar si je vsak sindikat izboril….in vse funkcionira.Kriza se občuti zelo malo,skoraj se niti ne omenja.Zmanjševanja pravic delavcem ne pridejo v poštev.To pomeni če želiš imeti krizo jo boš imel,če želiš da bo vse funkcioniralo bo funcioniralo dobro.

 7. Ta Merklica je degutantna s pojavo in jezikom.Vedno najde način da preseže samo sebe.Še Hitler mi zgleda bolj simpatičen v primerjavi z njo.

 8. svobodno tržišče pomeni peskovnik bogatih v katerem terajo delavce,da delajo čim dlje za čim manj plače in so tako lahko “konkurenčni”,bogataši bogatejši revni pa revnejši

 9. O moj bog! Ko človek bere take “zmazke”, si resnično želi, da trojka pride čim prej. Krovni dokaz navajaš Lukšičeve domnevne finančne trditve. Tip ne loči niti med bruto javnim in državnim dolgom, kaj šele kaj drugega. Btw Nemmčija porabi za socialo precej večji %/bdp kot Slovenija.

  Resnica je precej bolj enostavna: Kot država pač poberemo manj davkov, kakor jih porabimo. ZA razliko se moramo zadolževati. Posledično moramo naslednjo leto plačevati še obresti. Proračun je pa transparentno potrjen v parlamentu. Vsebino si lahko ogledaš tudi sam.

 10. ss

  lepo, da si prebral, manj lepo, da res nisi razumel poante zapisa….ampak tukaj ti res ne morem pomagati….če je vse kar si razumel to, da je glavna figura zapisa Lukšič, potem pač nisi razumel nič…..zameril ali ne, ampak tvojemu komentarju, ki pa je “zmazek”, kot sam označuješ določena pisanja, dejansko nimam kaj povedati, ker komentiraš nekaj, česar ni v zapisu, navajaš pa zgolj neko “upeljano” janšistično logiko razmišljanja, ki je itak dokazano sinonim propadanja…..pa lep dan

 11. Meni pa je dovolj samo, da pogledam rast BDP v Nemčiji v zadnjih letih, da mi potrdi, da to ni zgodba o uspehu. Mora biti pa res kriza, da se kdo lahko hvali s takšnim ‘napredkom’. Nemška vzdržnost je za ceno propada juga Evrope dosegla minimalno rast doma. A očitno še dovolj veliko, da Merklova še lahko zmaguje.

 12. “Žrtve takšne gospodarske rasti pa je najprej nemški delavec, takoj za njim pa delavci preostalih članic EU, v katere Nemčija izvaža kar 65% svojega izvoza, in kateri dejansko plačujemo to Merklino romanco uspešnosti.”
  ” Nemčija izvaža kar 65%”, zakaj pa to kupujemo? Zakaj pa sami to ne izvažamo?

 13. Franc,

  mogoče zato, ker smo dovolili, da so vse naše politične opcije že takoj od 92 dalje začele uničevati naše paradne konje gospodarstva…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *